10 Mart 2014 Pazartesi

SQL Server 2012 Kurulumu


Bu makalemde SQL Server 2012 kurulumunu ele alacağız. Bunun için öncelikle tamamen legal olarak sunulan linkten SQL Server 2012′yi download ediyoruz. İşletim Sisteminize bağlı olarak x86 ya da x64 bit olanı indirebilirsiniz. 


Download edilecek dosya .iso uzantılı olacaktır. .iso uzantılı dosyayı dilerseniz bir dvd medyaya yazdırabilir, winrar ile açabilir yada sanal bir sürücü üzerinden kullanabilirsiniz. Daha sonra setup.exe üzerinde çift tıklayarak SQL Server 2012 kurulumunu başlatabilirsiniz.
 

Biz yeni bir kurulum yapacağımız için “New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation” seçeneğine tıklayalım. Diğer seçenekler, cluster yapı oluşturmak, cluster yapıya yeni bir birim eklemek veya daha eski bir versiyondan SQL Server 2012′e yükseltme yapmak için kullanılabilir.


Bu esnada SQL Server kurulum işlemi için ayarlar yapacaktır. Bekleyiniz...Daha sonraki pencerede kurulum ön taraması sonucu detaylı bilgileri alırız. Herhangi bir adımda hata alınırsa “Failed”, yada uyarılar için “Warning” yazacaktır. İlgili uyarının üzerine tıklandığında detayları görülebilir. Düzeltebileceğimiz bir durum söz konusu ise düzelterek kurulumu devam edebiliriz. “Failed” bir durum varsa kuruluma devam edilemez. “Warning” durumlarında devam edebiliriz.Tüm gereksinimler karşılanmışsa eğer OK basıp bir sonraki adıma geçebiliriz.

9 Mart 2014 Pazar

Php substr() fonksiyonu kullanımı

Php kütüphanesindeki önemli fonksiyonlardan bir tanesi de substr() fonksiyonudur. Karakter grubu üzerindeki belirlenen bölgeyi almaya yarar. Yani bir isim veya bir cümle üzerindeki belli bir parçayı kopyalayıp belirlediğimiz değişkene atamaya yarar.

substr() Fonksiyonu Kullanımı:

substr ($degisken, $baslangic, $sayi) şeklinde 3 adet bölüme sahiptir bunları inceleyecek olursak;
- $degisken: Bu kısım işlemi yapacağımız cümle veya karakter grubunun bulunduğu değişkeni içerir.
- $baslangic: Değişken içinde hangi karakterden başlanacağını bu belirler. (-) negatif değerler alabilir.
- $sayi: Başlangıç karakterinden itibaren kaç karakterin kopyalanacağını belirler.

substr() Fonksiyon Örnekleri:

İlk örneğimizde "Php deneme ve örnekler" adlı cümlemizdeki ilk 5 karakteri belirlediğimiz değişkene atamaya yarayan bir php kod hazırlayalım.
<? php
$degisken = 'Php deneme ve örnekler';
$sonhali = substr($degisken, 0, 5); // "Php d"
?>
Sonuç olarak yeni değişkenimize "Php d" değeri atanacaktır.
Yeni örneğimizde ise aynı cümlenin sondan 5 karakterini değişken içine atayalım. Bu örnekteki başlangıç değerinin -5 olmasına dikkat edelim. Yani geriye doğru 5 karakter say anlamındadır. Geriye doğru ilk karakteri, cümledeki son harf olan "r" olduğunu biliniz. Geriye doğru ikinci karakter ise "e" dir.
<? php
$degisken = 'Php deneme ve örnekler';
$sonhali = substr($degisken, -5, 5); // "ekler"
?>
Sonuç olarak yeni değişkenimize "ekler" değeri atanacaktır.
Mesela elimizdeki kelime sayısından daha çok bir kopyalama işlemi yapılmaya çalışılırsa; Örnek olarak değişkenimiz "Elma" olsun burada seçilen 13 karakter say komutunun bir işlevi olmayacaktır. Çünkü değişkenimiz sadece 4 karakterdir ve 4 karakter üstünde işlem yapılmayacaktır.
<? php
$degisken = 'Elma';
$sonhali = substr($degisken, 0, 13); // "Elma"
?>
Sonuç olarak yeni değişkenimize "Elma" değeri atanacaktır.
Bu örneğimizde ise yukarıdaki cümlenin 4. karakterinden itibaren 12 karakterini kopyalamak istersek.
<? php
$degisken = 'Php deneme ve örnekler';
$sonhali = substr($degisken, 3, 12); // "deneme ve ör"
?>
Sonuç olarak yeni değişkenimize "deneme ve ör" değeri atanacaktır.
Burada dikkat edilmesi gereken başlangıç karakteri 0 dan başlamaktadır yani 4. karakterden başlamak istersek yapmamız gereken başlangıç bölümünü 3 yapmak olacaktır. Yukarıdaki örnekte anlatmak istediğimiz gözükmektedir.
Son örneğimizde ise gösterilecek karakter sayısı 20 den fazla olduğu zaman tabloda ve tasarımda bozukluk oluşturacak bir kodu engellemek için 20 karakterden fazlasını gösterirken ilk 17 karakteri alan ve son 3 karakter yerine nokta koyan yani sonuç olarak tablo içinde 20 karakter gösteren bir kod uygulamasını inceleyelim. Örnekte ayrıca değişken içindeki karakter sayısını saymak için strlen() fonksiyonu kullanılmıştır.
<? php
$degisken = 'Tablo içinde gösterilecek olan değişken';
if (strlen($degisken) > 20) {
$sonhali = substr($degisken, 0, 12); // "Tablo içinde göst"
$sonhali = $sonhali . '...';
}
?>
Sonuç olarak yeni değişkenimize "Tablo içinde göst..." değeri atanacaktır.
Bu fonksiyon ile uygulamalarımızda birçok işlem yapabiliriz. Mesela tablo içinde yeterli olmayan bölgelerde kısaltma işlemi yapabilir veya devamı için tıklayınız şeklinde özellikle makale scriptlerinde kullanılan uygulamalar geliştirebiliriz.

7 Mart 2014 Cuma

JAVA Örnekler-3

//N Adet günün sıcaklık ortalamaları

import java.util.Scanner;
public class PROGRAM11 {
private static Scanner oku;
public static void main(String[] args) 
{
 oku = new Scanner(System.in);
 int g;
 int t=0;
 //int a=0;
 System.out.println("GUN SAYISINI GIRINIZ:");
 g=oku.nextInt();
 int x[];
 x = new int[g];
 
 int sayac;
 for (sayac=0;sayac<g;sayac++)
 {
 System.out.println(sayac+1);
 x[sayac]=oku.nextInt();
 }
 System.out.println("GUNLERIN SICAKLIK DEGERLERI ALINDI");
 
 int sayac2;
 for(sayac2=0;sayac2<g;sayac2++)
 {
 t=t+x[sayac2];
 }
 
 int ort=t/g;
 System.out.println("GUNLERIN SICAKLIK ORTALAMASI:");
 System.out.println(ort);
 
}}

//X elemanlı kümenin Alt ve Özalt küme toplamları

import java.util.Scanner;
public class PROGRAM12 {
 private static Scanner oku;
 public static void main(String[] args) 
 {
 oku = new Scanner(System.in);
 int e1;
 int t=1;
 int t2;
 int sayac;
 System.out.println("KUME KAC ELEMANLI?");
 e1=oku.nextInt();
 /*System.out.println("KUME KAC ELEMANLI?");
 e1=oku.nextInt(); */
 
 for(sayac=0;sayac<e1;sayac++)
 {
 t=t*2;
 }
 System.out.println("ALT KUME SAYISI:"+t);
 t2=t-1;
 System.out.println("OZALT KUME SAYISI:"+t2);
 
}}

//0 ile 100 arasındaki 3 ve 4'e tam bölünebilen 5'e bölündüğünde 2 kalanını veren kaç adet ve toplamını bulan program

public class PROGRAM13 {
public static void main(String[] args) 
 
{
 int sayac;
 int t=0;
 int adet=0;
 for (sayac=0;sayac<100;sayac++)
 {
 if(sayac%3==0 && sayac%4==0 && sayac%5==2)
 {
  adet=adet+1;
  System.out.println(adet+".sayı"+sayac);
  t=t+sayac;
  //System.out.println("SAYI:",adet,sayac);
 }
 }
 
 System.out.println(adet + " sayı var. Toplamı " + t);
}}

//Klavyeden n adet sayı girilmektedir. 
Girilen sayılardan 5 den küçük olanların  adet ve toplamlarını  bulan program
import java.util.Scanner;

public class PROGRAM14 {
public static Scanner oku;
public static void main(String[] args) 
 
{
 oku = new Scanner(System.in);
 int a=0;
 int t=0;
 int s;
 int sayac;
 System.out.println("SAYI ADETINI GIRINIZ");
 s=oku.nextInt();
 
 int sd[] = new int[s];
 for(sayac=0;sayac<s;sayac++)
 {
 sd[sayac]=oku.nextInt();
 }
 
 int sayac2;
 for(sayac2=0;sayac2<s;sayac2++)
 {
 if(sd[sayac2] <5)
 {
  a=a+1;
  t=t+sd[sayac2];
 }
 }
 System.out.println(a +"ADET SAYI VAR.");
 System.out.println("TOPLAMI"+ t);
 

}}


//Klavyeden n adet sayı girilmektedir. Kriter olarak verilen değerden küçük olanların  adet ve toplamlarını  bulan program
import java.util.Scanner;

public class PROGRAM15 {
public static Scanner oku;
public static void main(String[] args) 
 
{
 oku = new Scanner(System.in);
 int a=0;
 int t=0;
 int x;
 int s;
 int sayac;
 System.out.println("SAYI ADETINI GIRINIZ");
 s=oku.nextInt();
 
 int sd[] = new int[s];
 for(sayac=0;sayac<s;sayac++)
 {
 sd[sayac]=oku.nextInt();
 }
 
 System.out.println("KRITER GIRINIZ=");
 x=oku.nextInt();
 
 int sayac2;
 for(sayac2=0;sayac2<s;sayac2++)
 {
 if(sd[sayac2] <x)
 {
  a=a+1;
  t=t+sd[sayac2];
 }
 }
 System.out.println(a +"ADET SAYI VAR.");
 System.out.println("TOPLAMI"+ t);
 

}}

JAVA Örnekler-2

//0'DAN 10'A KADAR OLAN SAYILARIN TOPLAMI

public class PROGRAM6 {
public static void main (String Arg[])
{ 
 int t=0;
 int s;
 for(s=0;s<=10;s++)
 t=t+s;
 System.out.println(t);
}}

//0 ILE 100 ARASINDAKI CIFT SAYILAR TOPLAMI

public class PROGRAM7 {
public static void main (String Arg[])
{ 
int s;
int t=0;
for(s=0;s<101;s++)
{
if(s%2==0)
{
t=t+s;
}}
System.out.println(t);
}}

//KLAVYEDEN GIRILEN SAYININ FAKTORIYELINI HESAPLAMA

import java.util.Scanner;
public class PROGRAM8 {
private static Scanner oku;
public static void main (String Arg[])
{ 

 int s;
 int f=1;
 oku = new Scanner (System.in);
 System.out.println("BIR SAYI GIRINIZ:"); 
 s=oku.nextInt();

 for(int i=2; i<-s; i++) 
 {
 f=i*f;
 }
 
 System.out.println(s+" SAYISININ FAKTORIYELI = "+f);
 }}

//GIRILEN SAYI KADAR EKRANA BOZOK MYO YAZDIRMA
import java.util.Scanner;
public class PROGRAM9 {
 private static Scanner oku;
 public static void main (String Arg[])
 {
 oku = new Scanner(System.in);
 System.out.println("BIR SAYI GIRINIZ:");
 int m;
 int s;
 m=oku.nextInt();
 System.out.println();
 for (s=0;s<m;s++)
 {
  System.out.println("BOZOK MYO");
 }
}}


//N ADET SAYININ KARELERI TOPLAMI
import java.util.Scanner;
public class PROGRAM10 {
private static Scanner oku;

public static void main(String[] args) 
{
oku = new Scanner(System.in);
int t=0;
int k=0;
int a;

System.out.println("BIR SAYI GIRINIZ:");
a=oku.nextInt();

 for (int i = 1;i<=a;i++)
 {
 k=i*i;
 t=t+k;
 System.out.println(i+"'IN KARESI = "+k);
 }
  System.out.println("SAYILARIN KARELERI TOPLAMI = "+t);
}}

JAVA Örnekler-1

//KLAVYEDEN GIRILEN IKI SAYININ TOPLAMI

import java.util.Scanner; 
public class PROGRAM1 {
private static Scanner oku;

public static void main(String[] args) 
{
oku = new Scanner (System.in);
int a,b,c;
System.out.println("birinci sayiyi giriniz");
a=oku.nextInt();
System.out.println("ikinci sayiyi giriniz");
b=oku.nextInt();
c=a+b;
System.out.println("toplam="+c);
}}

//KLAVYEDEN GIRILEN IKI SAYININ CARPIM VE BOLUMU

import java.util.Scanner; 
public class PROGRAM1 {
private static Scanner oku;

public static void main(String[] args) 
{
oku = new Scanner (System.in);
int a,b,c;
System.out.println("birinci sayiyi giriniz");
a=oku.nextInt();
System.out.println("ikinci sayiyi giriniz");
b=oku.nextInt();
c=a+b;
System.out.println("toplam="+c);
}}

//IKI NOTUN ORTALAMASINI BULAN JAVA PRG VIZE %40 FINAL %60

import java.util.Scanner;
public class PROGRAM3 {
private static Scanner oku;public static void main (String Arg[])
{
 double vize,finl,ort;
 oku = new Scanner(System.in);
 System.out.println("VIZE NOTUNU GIRINIZ");
 vize=oku.nextInt();
 System.out.println("FINAL NOTUNU GIRINIZ");
 finl=oku.nextInt();
 ort=vize *0.4+finl*0.6;
 System.out.println("ORTALAMA=" +ort);

}}

//IKI NOTUN ORTALAMASINI BULAN BIR JAVA PRG
 45'DEN BUYUKSE GECTI DEGILSE KALDI YAZAN
import java.util.Scanner;
public class PROGRAM4 {
private static Scanner oku;
public static void main (String Arg[])
{
 double vize,finl,ort;
 oku = new Scanner(System.in);
 System.out.println("VIZE NOTUNU GIRINIZ");
 vize=oku.nextInt();
 System.out.println("FINAL NOTUNU GIRINIZ");
 finl=oku.nextInt();
 ort=vize *0.4+finl*0.6;
 System.out.println("ORTALAMA=" +ort);
 if (ort<45)
 System.out.println("KALDI");
 else 
 System.out.println("GECTI");
 }}


//KLAVYEDEN GIRILEN ISMI 10 KEZ YAZDIRAN JAVA PRG
import java.util.Scanner;
public class PROGRAM5 {
 private static Scanner oku;

 public static void main (String Arg[])
 {

 oku = new Scanner(System.in);
 String a;
 System.out.println("ISMINIZI GIRINIZ:");
 a=oku.next();
 int i=1;
 for(i=1;i<10;i++)  
 System.out.println(a);
 
 }}

Copyright 2013-2017 | İbrahim BAYRAKTAR /dev/null Web Günlüğü