IS NOT NULL etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
IS NOT NULL etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

30 Mart 2014 Pazar

SQL'de IS NULL ve IS NOT NULL Kullanımları

  • SQL'de tabloların veri alanlarına veri girilmezse o alanlara NULL değer girer.
  • NULL değeri boşluk (‘ ‘) veya sıfır (0) değerinden farklıdır. 
  • Değer atanmamış yani veri girilmemiş kayıtları listelemek için IS NULL kullanılır.
  • Bir ifadenin NULL olup olmadığını kontrol etmek için IS NOT NULL kullanılır
  • Kısaca NULL için karşılaştırma yaparken, IS NULL kullanılır. Boşluk olmayan alanlar için karşılaştırma yaparken ise IS NOT NULL kullanılır.
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu
 
Örnek Sorgu 1 : SELECT  SupplierID,  CompanyName FROM Suppliers  WHERE Fax IS NULL
(Tedarikçiler (Suppliers) tablosundan fax bilgisi girilmemiş tedarikçileri listeleyelim.


Örnek Sorgu 2 : SELECT  SupplierID,  CompanyName FROM Suppliers  WHERE Fax IS NOT NULL
(Tedarikçiler (Suppliers) tablosundan fax bilgisi girilmiş tedarikçileri listeleyelim. ) 

Copyright 2013-2017 | İbrahim BAYRAKTAR /dev/null Web Günlüğü