örnekler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
örnekler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

25 Aralık 2013 Çarşamba

C Programlama Döngü Örnekleri 3

C Programlama

Klavyeden n adet sayı girilmektedir. Girilen sayılardan 5 den küçük olanların  adet ve toplamlarını  bulan programı for, do while, while ve if goto ile yazınız?
for

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int n,s,x,t,a,kriter; a=t=0;
printf ("n sayiyi giriniz=");
scanf ("%d",&n);
for(s=0;s<n;s++)
{
printf("\n %d. x sayisini giriniz:",s+1);
scanf("%d",&x);
if (x<5)
{
a++;
t+=x;
}
}
printf ("Adet=%d dir,Toplam=%d dir...",a,t);
getch();
}

while

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int n,s,x,t,a,kriter; a=t=0;
printf ("n sayiyi giriniz=");
scanf ("%d",&n);
s=0;
while(s<n)
{
s++;
printf("\n %d. x sayisini giriniz:",s+1);
scanf("%d",&x);
if (x<5)
a++;
t+=x;
}
printf ("Adet=%d dir,Toplam=%d dir...",a,t);
getch();
}

do while

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int n,s,x,t,a,kriter; a=t=0;
printf ("n sayiyi giriniz=");
scanf ("%d",&n);
s=0;
do
{
s++;
printf("\n %d. x sayisini giriniz:",s+1);
scanf("%d",&x);
if (x<5)
a++;
t+=x;
}
while (s<n);
printf ("Adet=%d dir,Toplam=%d dir...",a,t);
getch();
}

if goto

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int n,s,x,t,a,kriter; a=t=0;
printf ("n sayiyi giriniz=");
scanf ("%d",&n);
s=0;
bayraktar:

{
s++;
printf("\n %d. x sayisini giriniz:",s+1);
scanf("%d",&x);
if (x<5)
a++;
t+=x;
} 
if (s<n)goto bayraktar;
printf ("Adet=%d dir,Toplam=%d dir...",a,t);
getch();
}

C Programlama Döngü Örnekleri 2

C Programlama

Klavyeden girilen n adet sayının kareleri toplamını bulan bir programı for, do while, while ve if goto ile yazınız?
for

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int n,s,x,t,sonuc;
  t=0;
  printf("n sayisinin degerini giriniz: ");
  scanf("%d",&n);

  for (s=0; s<n;s++)
  {
    printf("%d x degerini giriniz:",s+1);
    scanf("%d",&x);
    sonuc=x*x;
    t=t+sonuc;
  }
  printf("Sonuc=%d",t);
  return 0;
}
while
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int n,s,x,t,sonuc;
  t=0;
  printf("n sayisinin degerini giriniz: ");
  scanf("%d",&n);
  s=0;
  while (s<n)
  {

    printf("%d x degerini giriniz:",s+1);
    scanf("%d",&x);
    s++;
    sonuc=x*x;
    t=t+sonuc;
  }
  printf("Sonuc=%d",t);
  return 0;
}
do while
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int n,s,x,t,sonuc;
  t=0;
  printf("n sayisinin degerini giriniz: ");
  scanf("%d",&n);
  s=0;

  do
  {
  printf("%d x degerini giriniz:",s+1);
  scanf("%d",&x);
  s++;
  sonuc=x*x;
  t=t+sonuc;
  }

  while (s<n);
  printf("Sonuc=%d",t);
  return 0;
}
if goto

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int n,s,x,t,sonuc;
  t=0;
  printf("n sayisinin degerini giriniz: ");
  scanf("%d",&n);
  s=0;
  bayraktar:

  {
  printf("%d x degerini giriniz:",s+1);
  scanf("%d",&x);
  s++;
  sonuc=x*x;
  t=t+sonuc;
  }

  if(s<n)goto bayraktar;
  printf("Sonuc=%d",t);
  return 0;
}

C Programlama Döngü Örnekleri 1

C Programlama

Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini bulan bir programı for, do while, while ve if goto ile yazınız?
for

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
   int sayi,fakt,s;
   s=0;fakt=1;
   printf("Bir Sayi Giriniz:");
   scanf("%d",&sayi);
   for (s=1;s<=sayi;s++)
   {
     fakt*=s;
   }
   printf ("Sonuc=%d dir...",fakt);
   getch();
}
while
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
   int sayi,fakt,s;
   s=0;fakt=1;
   printf("Bir Sayi Giriniz:");
   scanf("%d",&sayi);
   s=1;
   while (s<=sayi)
{  
      fakt*=s;
      s++;   
}
printf ("Sonuc=%d dir...",fakt);
getch();
}
do while
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
   int sayi,fakt,s;
   s=0;fakt=1;
   s=1;
   printf("Bir Sayi Giriniz:");
   scanf("%d",&sayi);
   do
   {
   fakt*=s;
   s++; 
   }
   while (s<=sayi);
   printf ("Sonuc=%d dir...",fakt);
   getch();
}
if goto

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
   int sayi,fakt,s;
   s=0;fakt=1;
   s=1;
   printf("Bir Sayi Giriniz:");
   scanf("%d",&sayi);
   bayraktar:
   {
   fakt*=s;
   s++; 
   }
   if (s<=sayi)goto bayraktar;
   printf ("Sonuc=%d dir...",fakt);
      
   getch();
}

Copyright 2013-2017 | İbrahim BAYRAKTAR /dev/null Web Günlüğü