10 Haziran 2017 Cumartesi

C Programlama Örnekler 4

Örnek 1 : Kullanıcının girmiş olduğu iki sayının arkadaş sayı olup olmadığını bulan bir C programı yazınız. 

Arkadaş Sayılar: A ve B pozitif iki sayı olsun. A'nın kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamı B ise ve B'nin kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamı A ise A ile B arkadaş sayılardır. 

Örneğin: 
220 ile 284 arkadaş sayılardır.
S(220)=1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284
S(284)=1+2+4+71+142=220 
 
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
  int sayi1,sayi2;
  int s1Toplam=1,s2Toplam=1;
  int gecici,i=2;
  printf("Lutfen Sayilari Giriniz:\n");
  scanf("%d %d",&sayi1,&sayi2);
  if (sayi2>sayi1)
  {
    gecici=sayi1;
    sayi1=sayi2;
    sayi2=gecici;
  }
  while( i<=(sayi1/2) )
  {
    if(sayi1%i==0)
      s1Toplam=s1Toplam+i;
    if(sayi2%i==0)
      s2Toplam=s2Toplam+i;
    i=i+1;
  }
  if(sayi1==s2Toplam && sayi2==s1Toplam)
    printf("\nArkadas Sayilardir.");
  else
    printf("\nArkadas Sayi Degillerdir.");
  getch();
  return 0;
}Örnek 2 : Kullanıcının  girmiş  olduğu  uzunluk  ve  genişlik  değerlerine  göre  ekrana  dikdörtgen  şeklini çizdiren programı yazınız.
 
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
  int uzunkenar,kisakenar;
  int i,j;
  printf("Uzun Kenari Giriniz:");
  scanf("%d",&uzunkenar);
  printf("Kisa Kenari Giriniz:");
  scanf("%d",&kisakenar);
  for
  (i=1; i<=kisakenar; i++)
  {
    for
    (j=1; j<=uzunkenar; j++)
    {
      if (i==1)
        printf("* ");
      else if
      (i==kisakenar)
        printf("* ");
      else if
      (j==1 || j==uzunkenar)
        printf("* ");
      else
        printf("  ");
    }
    printf("\n"
       );
  }
  getch();
  return 0;
}


Örnek 3 : Kullanıcının girmiş olduğu ondalıklı sayıyı, sadeleşemeyecek şekilde rasyonel sayı olarak ekrana yazdıran bir C programı yazınız. 

Not: Sayımızı virgülden kurtarıp, kaç kere 10'la çarptığımızı hesaplatıp, ona göre ikisini bölen bir sayıya böleceğiz.
 
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  float sayi;
  int tmp, sy=1,i;
  printf("Lutfen Float turunden bir sayi giriniz:");
  scanf("%f",&sayi);
  tmp=sayi;

  while(sayi-tmp!=0)
  {
    sayi=sayi*10;
    sy=sy*10;
    tmp=sayi;
  }
  for(i=2; i<=sy; i++)

  {
    while((tmp%i==0) && (sy%i==0))
    {
      tmp=tmp/i;
      sy=sy/i;
    }
  }
  printf("\nGirilen float degerimizin rasyonel hali: %d / %d",tmp,sy);
  getch();
  return 0;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Copyright 2013-2017 | İbrahim BAYRAKTAR /dev/null Web Günlüğü