26 Temmuz 2016 Salı

C Programlama Örnekler 3

Örnek 1 : 1'den n'e kadar Olan Çift Sayıların Toplamı ve Ortalaması
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 
int main(){
  
  int adet, sayac = 0, toplam = 0, i;

  printf("Lütfen kontrol edilecek n degerini giriniz: ");
  scanf("%d", &adet);
  
  if( adet <= 1 ){ //1 ve 1'den küçük ise sonlandır.
    printf("Lutfen 1 den buyuk deger giriniz!");
    getch();
    return 0;    
  }
  
  for ( i=1; i<=adet; i++ ){ 
    if( i % 2 == 0){
      toplam+=i;  
      sayac++;      
    }  
  }
  
  printf("Toplam= %d\n", toplam);
  printf("Ortalama= %d", toplam / sayac);  
  
  getch();
  return 0;
  
}

Copyright 2013-2017 | İbrahim BAYRAKTAR /dev/null Web Günlüğü