26 Temmuz 2015 Pazar

Darwin'in Evrim Kuramından Pragmatizme: Peirce ve Dewey

FELSEFE Ders Notları 3
Çağdaş Felsefesi 1
Darwin'in Evrim Kuramından Pragmatizme: Peirce ve Dewey


19. yüzyılda yaşanan bilimsel gelişmeler arasında, Batı Felsefesi'ni derinden etkileyen en önemli kuramlardan birisi, hiç şüphesiz, Darwin'in geliştirdiği evrim kuramıdır. Bazıları, Darwin'in bu kuramını Newton'un mekanik kuramı ile karşılaştırmakta ve Newton'un madde ve kuvvetler hakkında geliştirdiği fikirlere benzer biçimde, Darwin'in canlıların değişimi ve çeşitlenmesini açıkladığını iddia etmektedirler.

Darwin teorisine göre genlerde tesadüfen meydana gelen değişimler, bireylere çevreye uyum süreçlerinde farklı avantajlar sağlar ve çevreye en iyi uyumu sağlayan (doğal seçilim sonucu) hayatta kalır.

Bu kuramın felsefi bilimsel tartışmalar bakımında farklı sonuçları olmuş: Örneğin, İngiliz düşünür Herbert Spencer bu düşünce biçimini tarihe ve topluma uygulayarak toplumsal darwincilik adı verilen kuramı, psikoloji alanında William James işlevsellik kuramını geliştirmiştir. 

İşlevselcilik Kuramı: Zihinsel süreçleri ve davranışları organizmanın çevresiyle uyum süreci içerisinde ele almayı ön plana çıkarmaktadır. Davranışcılığın gelişmesinde belirleyici etkisi olmuştur. 

Charles Sanders Peirce (1839-1914)
Peirce, gerçekliğin özü itibariyle zihinsel bir içeriği olduğunu ve akli bir amaca doğru değindiğini savunmuştur.

Peirce genel olarak hassas ölçümleme konusuyla ilgilenmiş, sarkaçlar kuramına katkılarda bulunmuş 1886 da mantıksal işlemlerin elektrik devreleri tarafından gerçekleşebileceğini iddia etmiş, modern bilgisayarların işleyişini henüz o zaman ön görmüştür.

Peirce erken yaşlarda felsefe de mantık ve olasılık kuramı üzerine ilgilenir. Kant ve Hegel'in metinleri üzerinde çalışır.  

Aristoteles mantığının aşılıp günümüz mantığının gelişmesi 19. Yüzyılın ikinci yarısında özellikle Gottob Frege'nin katkılarıyla olmuş, öte yandan Peirce'ın da çalışmalarının da etkisi tartışılmaz. 

Frege özellikle tümdengelimsel mantığın ayrılmaz parçası olan niceleme mantığını geliştirmiş Peirce de bunun üzerinde çalışmalar yapmış. Öte yandan Peirce'in ilgisi bunlarla sınırlı kalmamış ve bilimlerin gelişimi açısından son derece önemli olan tümevarım mantığı konusunda da özgün çalışmalar yapmış. Ayrıca olguları en iyi biçimde açıklamaya çalışan abdüktif konusu ile de ilgilenmiş. Bilim ve mantığa olan bu ilgisinin yanında Peirce ayrıca metafiziksel bir dizgede geliştirmiş. Peirce gerçekliğin özü itibariyle zihinsel bir içeriği olduğunu ve akli bir amaca doğru devindiğini savunmuştur.

Abdüktif: Akıl yürütme ile en iyi açıklamaya ulaşma anlamına gelir.

Pragma: Amel ya ada fiil anlamına gelen yunanca sözcüktür.

25 Temmuz 2015 Cumartesi

HTML5 Yeni Form Özellikleri

HTML Dersleri    
HTML5 Yeni Form Özellikleri

HTML5 <form> ve <input> için birkaç yeni özellik içerir.

HTML5  <form> için yeni özellikler:

<form> ve <input> autocomplete özelliği: Bir form yada input alanının autocomplete'sinin açık olup olmadıgını kontrol eder. autocomplete açık olduğunda, tarayıcı kullanıcının önceden girdiği değerlere göre alanları tamamlar. Autocomplete özelliği <form> ve takip eden <input> tipleri ile çalışır:text, search, url, tel, email, password, datepickers, range ve color. 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#" autocomplete="on">
 İsim:<input type="text" name="isim"><br>
 Soyisim: <input type="text" name="soyad"><br>
 E-Posta: <input type="email" name="eposta" autocomplete="off"><br>
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari, Firefox ve IE tarafından desteklenmektedir. 

NOT: Bazı tarayıcılarda bu örneğin çalışması için "otomatik tamamlama" özelliğini aktifleştirmeniz gerekebilir.  

<form> novalidate özelliği: Bir boolean özelliktir. (TRUE - FALSE) Var olduğunda, form gönderildiğinde <input> elementinin doğrulanıp doğrulanmayacağını belirler.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#" novalidate>
E-Posta: <input type="email" name="user_email">
<input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Safari ve IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir. 

HTML5 <input> için yeni özellikler:

<input> autofocus özelliği: Bir boolean özelliktir. (TRUE - FALSE) Var olduğunda, tarayıcının <input> elementine sayfa yüklendiğinde otomatik olarak odaklanmasını belirler.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 İsim:<input type="text" name="ad" autofocus><br>
 Soyisim: <input type="text" name="soyad"><br>
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.  


<input> form özelliği: Bir <input> elementinin hangi form ya da formlara ait olduğunu belirtir.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#" id="form1">
İsim: <input type="text" name="ad"><br>
<input type="submit" value="Submit">
</form>
Soyisim: <input type="text" name="soyad" form="form1">

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari, Opera ve Firefox tarafından desteklenmektedir.


<input> formaction özelliği: <input> elementinin formun action özelliğini değiştirmesini sağlar. bir form gönderildiğinde giriş denetimi (input control) işleyecek bir dosyanın url'ni belirtir. Bu özellik type="submit" ve type="image" ile kullanılır.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="form.php">
 İsim: <input type="text" name="ad"><br>
 Soyisim: <input type="text" name="soyad"><br>
 <input type="submit" value="Submit"><br>
 <input type="submit" formaction="admin.php" value="Submit as admin">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

<input> formenctype özelliği: form-data'nın sunucuya gönderilirken nasıl şifrelenmesi gerektiğini belirtir.  formun enctype özelliğini değiştirmesini sağlar. Bu özellik type="submit" ve type="image" ile kullanılır.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="post_enctype.php" method="post">
 İsim: <input type="text" name="ad"><br>
 <input type="submit" value="Gönder">
 <input type="submit" formenctype="multipart/form-data" value="Multipart/form-data Olarak Gönder">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

HTML5 Yeni Form Elementleri

HTML Dersleri   
HTML5 Yeni Form Elementleri

Bu dersimizde HTML5'in yeni form elementleri olan <datalist>, <keygen> ve <output> elementlerini inceleyeceğiz.

<datalist> Elementi: Düzenlenebilir elementlere otomatik tamamlama (autocomplete) drop-down özelliği sağlamak için yani input elementlerine ön tanımlı değerler vermek için kullanılır. 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     <title>DATALIST ORNEK</title>
</head>
 
<body>
<p>
   <input type="text" name="ARA" id="ARA" placeholder="GIRIS YAP" list="ARA_LIST" autocomplete="off">
   <datalist id="ARA_LIST">
        <option>JAVA</option>
        <option>C SHARP</option>
        <option>PASCAL</option>
        <option>COBOL</option>
   </datalist>
</p>
 
</body>
Bu özellik Safari ve IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir. 

Örneğimizde <datalist> elementi bilgi girişinde kullanıcıya kolaylık sağlamak amacıyla bir drop down menu içinde bilgi giriş seçeneklerini listelemiştir. Ayrıca bir harf girilirse, menüdeki sadece o harf ile ilişkili seçenekler listelenecektir. <datalist> kullanmak için <datalist> elementinin id'si ile input etiketinin list özniteliği aynı değerlere sahip olmalıdır.

<keygen> Elementi: Formlar için bir çift anahtar oluşturur. Yani bir form içerisinde bir anahtar çifti (key-pair) jeneratörü belirtir. Daha basit açıklamak gerekirse kullanıcılara kimlik doğrulaması yapmak çin güvenli bir yol sağlar. Form gönderildiğinde 2 ayrı key üretilir, bir özel (private key) ve bir açık (public key). Özel key yerel olarak depolanırken, açık key sunucuya bir istemci sertifikası üretip kullanıcı doğrulaması yapması için gönderilir.
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Kullanıcı Kontrolü</title>
  </head>
  <body>
    <form action="keygen.php" method="post">
      Kullanici Adi: <input type="text" name="text">
      Kodlama: <keygen name="key">
      GONDER:<input type="submit" name="submit" >
    </form>
  </body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari, Firefox ve Opera tarafından desteklenmektedir. 

<output> Elementi: Bir işlemin sonucunu temsil eder. Yani formdaki elemanların değerleri kullanılarak bir hesaplama yapılır ve bu hesaplamanın sonucu yine formda kullanılacak olursa output elemanı kullanılır. 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">0
<input type="range" id="a" value="50">100
+<input type="number" id="b" value="50">
=<output name="x" for="a b"></output>
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari, Firefox ve Opera tarafından desteklenmektedir.

Hristiyan Orta Çağı ve Augustinus

FELSEFE Ders Notları 4
Tarih Felsefesi 1
Hristiyan Orta Çağı ve Augustinus

Orta Çağ Kültürünün ve Felsefesinin Temel Özellikleri
Plotinos: Yeni Platonculuk adı verilen akımın başlıca filozofudur. Mistik - Panteist bir düşünce ortaya atarak her türlü maddeciliğe tutarlı biçimde karşı çıkmıştır.  Geliştirdiği düşünceler için her zaman Platon'u model aldığını ve öğretisini Platon'un felsefe sisteminden yola çıkarak oluşturduğunu ifade eden düşünürdür. Platinos'a göre gerçek, maddeden oluşmaz; salt tinsel niteliktedir. 

Plotinos Panteizmin felsefe tarihinde bilinen başlıca temsilcilerinden biridir.

Panteizm: Kökeni Yunancaya dayanan, dilimize tüm tanrıcılık biçiminde de çevrilen metafizik anlayıştır. Panteizmde, her şey Tanrı'nın bir parçası olarak kabul edilir, Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı'dır. Tanrı doğada, nesnelerde, insan dünyasında vardır.

Platinos'a göre tüm var olanlar, "Bir"in kendisinden taşması sonucu il Akıl'ı, onun evren ruhunu, evren ruhunun tek tek ruhları ve son olarak da ruhların maddeyi meydana getirmesi sayesinde oluşmuşlardır.

Türüm Teorisi - Sudür Teorisi: Varlık hiyerarşisinde en alt basamak olarak kabul edilen maddi her şey, aslında Bir'den bir zerre taşımaktadır düşüncesinin yer aldığı öğretidir.

HTML5 (Input) Tipleri

HTML Dersleri   
HTML5 (Input) Tipleri

HTML5 formlar için bir kaç yeni input tipine sahiptir. Bu yeni özellikler daha iyi kontrol ve doğrulama olanağı sağlar. HTML5 ile gelen bu yeni input tiplerini gelişmiş tarayıcılar destekler. Ancak desteklemeyen tarayıcılar bu yeni inputları normal text alanları gibi görmektedir. Şimdi HTML5 ile birlikte gelen input tiplerini birlikte inceleyelim..

color Input Tipi: Giriş alanının bir renk içermesi için color kullanılır. 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 Bir renk seçin: <input type="color" name="renksec"><br />
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome ve Opera tarafından desteklenmektedir.

date Input Tipi:  Tarih seçmemize yardımcı olur.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 Doğum günü: <input type="date" name="dogumgunu">
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir.

datetime Input Tipi: Tarih ve Saat seçmemize yarar.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 Tarih ve Saat: <input type="datetime" name="tarihsaat">
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir.

datetime-local Input Tipi: Bir tarih ve saat seçmenizi sağlar (time zone olmadan).
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 Toplantı Günü (tarih ve saat): <input type="datetime-local" name="tdaytime">
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir.

email Input Tipi:  Form giriş alanında bir e-posta adresi olması gerektiğinde kullanılır.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 E-Posta: <input type="email" name="eposta">
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

month Input Tipi:  Kullanıcının bir ay ve yıl seçmesine olanak verir.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 Ay ve yıl: <input type="month" name="Ayyil">
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir.

number Input Tipi: Input alanı numerik bir değer gerektirdiği zaman kullanılır. Ayrıca hangi sayıların kabul edilebileceğini belirtebilirsiniz.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 Miktar girin (10 ve 20 arasında): <input type="number" name="quantity" min="10" max="20">
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

search Input Tipi:  Arama işleri için search tipi giriş kullanılır. (bir search alanı tipik bir metin (text) alanı gibi davranır)
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 Google'da ara: <input type="search" name="googlesearch"><br />
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome ve Safari tarafından desteklenmektedir.

url Input Tipi: Bir giriş alanı bir URL bağlantısı içerecekse kullanılır. Bu özellik form gönderildiği sırada doğrulanır. 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 Ana sayfanızı ekleyin: <input type="url" name="anasayfa">
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

range Input Tipi: Belirli bir aralıkta olan bir sayıyı seçmenizi sağlar Hangi sayıların kabul edilebileceğini belirtebilirsiniz: 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#" method="get">
Puanlar: 0<input type="range" name="points" min="1" max="10">10
<input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

NOT: Kullanmış olduğunuz web tarayıcının HTML5 desteğini html5test.com adresine girerek test edebilirsiniz.

24 Temmuz 2015 Cuma

HTML5 Yeni Semantik Elementler

HTML Dersleri  
HTML5 Yeni Semantik Elementler

HTML5'in özellikleri incelendiğinde, birçok yeni etiketin eklendiğinden bir önceki HTML5 Giriş dersinde kısaca bahsetmiştim. Bu dersimizde semantik (anlamsal) etiketlerden bahsedeceğim.

Peki nedir bu semantik ve semantik olmayan elementler. Semantik Elementler kısaca anlamı olan elementler. Anlamdan kasıt semantik bir element hem tarayıcıya hem de geliştiriciye kendisinin anlamını açıkça belirten element demektir. Daha basit açıklamak gerekirse <form>, <table>, ve <img> elementleri içeriği açıkça belirtirler yani birer semantik elementtirler. Semantik olmayan elementlere ise <div> ve <span> gibi içerik hakkında bir şey söylemeyen elementleri örnek verebiliriz.

Klasik HTML ve Semantik HTML5 Sayfa Yapıları
Günümüzde bir çok HTML sayfası resimdeki HTML sayfa yapısı standardında kodlanmıştır. HTML5 buna daha anlamlı bir çözüm buluyor. Bu hem Tarayıcı, hemde sitenizi indexleyen botlar için daha anlamlı bir yapı demek oluyor.

<header>: Sitenin en üst kısmını içine alır.
<nav>: Menüler içindir.
<section>: Genel bölümleme öğesidir.
<article>: Makale, deneme tarzı yazıları kapsar.
<aside>: Ana içerikten ayrı yazılan kısımdır.
<figure>: Çeşitli medya içeriği gruplarını belirler.
<figcaption>: <figure> elementinin başlığını belirler.
<footer>: Sitelerin en alt kısmını içine alır.
<details>: Detay bilgisi içerir.
<summary>: Detay bilgisi başlığını içerir.
<mark>: Yazı içerisinde özellikle üstünde durulan kelimeleri belirler.
<time>: Tarih, saat verilerini kapsar.

<header> Elementi: <header> elementi bir sayfa veya bir kısmın (section) başlık alanını belirtir. Sadece başlık yazılacaksa <h1> den <h6> ya kadar olan başlıklardan biri yeterlidir. Başlığı temsil eden başka öğelerde varsa <header> etiketi kullanılmalıdır. Bu etiket bir sayfada birden fazla kullanılabilir.
<header>
 <h1>Başlık Alanı</h1>
 <h2>Sitemizin Tanımı</h2>
</header>
 
<article>
 <header>
  <h1>Tarayıcılar</h1>
 </header>
 <p>Chrome, Internet Explorer, Firefox</p>
</article>

<nav> Elementi: Navigasyon bağlantıları olan sayfalar için kullanılır ama sayfadaki tüm linkler bu element içinde olmak zorunda değildir. Gezinti bağlantıları, menüler veya içerik listesi...
<nav>
<a href="/html/html5-giris.html/">HTML5 Giriş</a><br>
<a href="http://www.google.com/">GOOGLE</a><br>
</nav>

<section> Elementi: Genel bölümleme öğesidir. <section> elementi içinde içinde başlığı ve bir yazısı olan bir makale olabilir. Eğer section elementi bir başlık ile başlamamışsa yanlış kullanılmış demektir. İstisnası aside veya nav yerine kullanılan section lardır.
<section>
 <h1>Bölüm 1</h1>
 <p>Bu bölüm personel listesini içermektedir.</p>
</section>

<article> Elementi: Bir makale ya da yazı alanını temsil eder. Kullanılabileceği örnekler; Blog Sayfalarındaki yazılar, Haber'in özeti, yorumlar, makaleler vs. gibi.
<article>
 <header>
  <h2>Makale Başlık</h2>
  <p><time datetime="2015-07-24T22:29:26+00:00">24-07-2015</time></p>
 </header>
 <p>Makale yada özetin bulunduğu bölüm</p>
</article>

<aside> Elementi: <aside> elementi yan menü olarak kullanılır. <aside> onu kapsayan içerikle yüzeysel bir bağlantısı olan içeriğe denir.
<article>
 <h2>C Programlama Dersleri</h2>
 <p>C Programlama Dersleri Konunun Anlatımı</p>
  <aside>
   <!--Bu bölüm yazı ile doğrudan ilişkilidir ama yazının devamı değildir -->
   <h3>Benzer Dersler</h3>
   <ul>
    <li>C Programlama Değişkenler</li>
    <li>C Programlama Veri Tipleri</li>
   </ul>
  </aside>
</article>
<aside>
 <!--Bu bölüm yazı ile doğrudan ilişkili değildir. Sitenin kendisiyle ilişkisi vardır. -->
 <h2>Kategoriler</h2>
  <ul>
   <li><a href="/cprogramlama/">C Programlama</a></li>
   <li><a href="/sql/">SQL</a></li>
   <li><a href="/html/">HTML</a></li>
   <li><a href="/php/">PHP</a></li>
  </ul>
</aside>

<figure> Elementi:  Figure elementi kod tarayıcı tarafından yorumlandığında, ekranda görsel olarak bu koda ait herhangi bir nesne göremezsiniz yani bir UI'e (User Interface / Kullanıcı Arayüzü) sahip değildir. Figure resim (img), çizim (svg) gibi elemanları belirtmek için kullanılan etikettir. Arama Motoru Örümcekleri tarafından kaynak kodun okunmasını kolaylaştırır.
<figure> 
   <img src="resim1.jpg" alt="Resim Açıklaması"/> 
   <img src="resim2.jpg" alt="Resim Açıklaması"/> 
   <img src="resim3.jpg" alt="Resim Açıklaması"/> 
</figure> 

<figcaption> Elementi: <figure> etiketinin başlığını tanımlamamızı sağlar, figure kullanılan bir kodda figcaption kullanmak zorunda değilsiniz, w3c açısından böyle bir mecburiyet yok.
<figure> 
  <img src="resim1.jpg" alt="Resim Açıklaması"/> 
  <img src="resim2.jpg" alt="Resim Açıklaması"/> 
  <img src="resim3.jpg" alt="Resim Açıklaması"/> 
  <figcaption>Buraya resimlerle ilgili açıklama girilir.</figcaption> 
</figure>  

<footer> Elementi: Bir sayfa veya bir kısım için alt bilgi belirten bölümdür. <footer> elementi genelde sitenin / yazının yazarını, telif hakkını, iletişim bilgileri vb. içerir. Bir sayfada bir kezden fazla kullanılabilir.
<footer>
 <p>Yazan: İbrahim BAYRAKTAR</p>
 <p><time pubdate datetime="24-07-2015"></time></p>
</footer>

<details> Elementi: Sayfa içindeki uzun yazılarımızı kategorize etmek için kullanırız. <summary> elementi ile başlık bilgisi girilir ve details ile içerik belirlenir.
<details>
 <summary>Copyright 2013-2015.</summary>
 <p> - by İbrahim BAYRAKTAR. Tüm Hakları Saklıdır.</p>
 <p>Bu web sitesindeki tüm içerik ve grafikler .....lisansı ile korunmaktadır.</p>
</details> 

<mark> Elementi: Bazen cümle içindeki bir kelimeyi ya da sözcük öbeğini fosforlu kalemle çizilmiş gibi önplana çıkartmak isteyebiliriz. Bunun için <mark> etiketini kullanabiliriz.
<p>Bu cümledeki vurgulanmış kelime <mark>cümle</mark>dir.</p>

<time> Elementi: Gregoryan takvimine göre saat veya tarih tanımlar. <time> etiketinin tarayıcılar üzerinde görsel olarak bir etkisi yoktur.
<p>Her sabah <time>07:00</time> gibi kalkarım.
<p>Özel bir gün <time datetime="2016-06-21">Babalar Günü</time>'ne az bir zaman kaldı.</p>

HTML5 Elementler ile ilgili Faydalı Linkler

HTML5 Giriş

HTML Dersleri 
HTML5 GirişHTML5, World Wide Web Consortium W3C (W3C Web'in standartlarını belirleyen ve geliştiren uluslararası bir topluluk.) ile Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) işbirliğidir.  

HTML5, internet'in çekirdek teknolojilerinden HTML işaretleme standardının beşinci sürümüdür. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ve Opera tarayıcılarının güncel sürümleri tarafından desteklenmektedir. HTML5, HTML dili için yeni stratejiler ve hedefler ortaya koyan ve farklı web tarayıcıları için standardizasyon sağlayan yeni nesi bir sürüm olarak karşımıza çıkmaktadır.  HTML geliştikçe gelişti ve yıllar geçtikçe CSS'in yeni özellikleri ile birlikte dördüncü sürüme kadar geldi. HTML4 her ne kadar yeterli gibi gözükse de CSS ile yazılan fazladan kodlar hatalara sebep oluyordu ve bunu önlemek için HTML5 geliştirildi. HMTL5 ile HTML dilinin işlevselliği, sunum ve programlama gücü artmıştır. Sadeleştirilmiş, düzeltilmiş HTML4 ve XHTML dillerinin son sürümüdür.

HTML5 ile gelen esnek yapı kod hatalarını en aza indiriyor hatta görmezden geliyordu. XHTML'deki küçük/ büyük harf duyarlılığı kalkmıştı. Bununla birlikte çok fazla kod sorunu kısmen çözüldü. CSS ile olan uyum sorunu düzeltildi ve beraberinde getirdiği yeni etiketler ile hem içerik ve görsele hem de arama motorlarına büyük kolaylıklar sağladı. HTML5 hala geliştirilme aşamasında olsa da bugün birçok web tasarımcısı artık bu yeni sürümü tercih etmektedir. Kısmen daha az kod yazma olanağı verse de HTML5 asıl gücünü PHP, ASP, ASP.net gibi web programlama dillerinden, JavaScript betik dilinden ve CSS'ten almaktadır.

HTML5 Neler Sunuyor?
 • Yeni Elementler
 • Yeni Özellikler (Attributes)
 • Full CSS3 Desteği
 • Video ve Ses
 • 2D/3D Grafikler
 • Yerel Depolama
 • Yerel SQL Veritabanı
 • Web Uygulamaları
HTML5'in Temel Yapısı

HTML5 <!DOCTYPE> Tanımlaması: HTML dosyamızın HTML5 özelliklerinde olacağını tanımlamak için şu etiket kullanılır.
<!DOCTYPE html> 

<!DOCTYPE> Nedir?
DOCTYPE'ın açılımı Document Type'dır yani Türkçe söyleyecek olursak Belge Tipi anlamına gelmektedir. Sayfa başında DOCTYPE kullanarak tarayıcıya o sayfanın hangi tipte bir belge olduğunu söylemiş oluyoruz.

<!DOCTYPE> Neden Gereklidir? 
HTML'in yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda belli bir standart yoktu. O yüzden tarayıcılar kendi standartlarını oluşturmaya başlamıştı. W3C kuruluşu kurulduktan sonra web dünyasına belli standartlar getirildi. DOCTYPE ile de belgemizin hangi standartlarda olduğunu tarayıcıya bildiriyoruz ki belgemizi ona göre işlesin.
Temel özeliklere sahip bir HTML5 dosyası örneği:
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Başlık</title>
</head>

<body>
İçerik......
</body>

</html> 

Bir HTML5 belgesi her zaman <!DOCTYPE> etiketi ile başlar ve ardından diğer etiketler tanımlanır. HTML5 ile belge türünü ayarlamak için kullanılan <!DOCTYPE> etiketi eski sürümlerdeki tanımlama karmaşasını kaldırmış  ve geriye doğru bir uyumluluk sağlamıştır. 

Şimdi önceki HTML sürümlerinde kullanılan <!DOCTYPE> tanımlamalarına bakalım ve HTML5 ile nasıl kısa ve kullanışlı bir hale geldiğini görelim.

XHTML 1.0 Transitional <!DOCTYPE> Tanımlaması
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
XHTML 1.0 Strict <!DOCTYPE> Tanımlaması
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
HTML 4.01 Transitional <!DOCTYPE> Tanımlaması
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
HTML5 <!DOCTYPE> Tanımlaması
<!DOCTYPE html> 
Gördüğünüz gibi HTML5 öncesi <!DOCTYPE> tanımlamaları oldukça uzun. Belge içerisinde <!DOCTYPE> tanımlası yapmazsak tarayıcı sayfayı Quirks Modda çalıştıracaktır.  Bir tarayıcı sayfayı Quirks Modda çalıştırır ise W3C standarlarına bağlı kalınmaz. Yani sayfa görünümü ve elemanların yerleşimi kullanılan tarayıcıya bağlı değişiklik gösterebilir. 

<!DOCTYPE> tanımlası bu noktada çok önemli. Tanımlama yapılmış ise tarayıcın sayfanın Standart Modda değerlendirilmesini ve göstermesini sağlamış oluyoruz. Bu mod HTML4 bildirimin no quirks mode olarak adlandırılmıştır. 

Kısaca <!DOCTYPE> etiketi ve farkını açıkladıktan sonra temel HTML5 kavramlarına devam edelim.

Character Set Bildirimi ve UTF-8
Temel örneğimizde meta etiketini head etiketleri arasında görüyorsunuz. Bu etiket sayfa hakkında tarayıcılara ve arama motorlarına bir takım bilgiler sunmaktadır. Bu etiketin charset özelliği ise sayfada kullanılan karakter kümesini tanımlamamızı sağlayan parametredir.
<meta charset="UTF-8">
Eski HTML sürümlerinde charset kullanımı yine daha zor ve uzundu, Örneğin:
HTML<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

HTML5'de artık desteklenmeyen HTML elementleri: <acronym>, <applet>, <basefont>, <big>, <center>, <dir>, <font>, <frame>, <frameset>, <noframes>, <s>, <strike>, <tt>, <u>, <xmp> 

Yeni Gelen Elementleri:  <canvas>, <audio>, <video>, <progress>, <caption>, <header>, <nav>, <footer>, <article>, <aside>, <command>, <datalist>, <details>, <embed>, <figcaption>, <figure>, <hgroup>, <keygen>, <mark>, <meter>, <nav>, <output>, <rp>, <rt>, <ruby>, <section>, <source>, <summary>, <time>  

Bu elementlerin bir çoğunun işlevlerini az çok isimlerinden anlamışsınızdır. sonraki derslerde bu elementleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

HMTL5 Faydalı Linkler

Antik Çağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı

FELSEFE Ders Notları 4
Tarih Felsefesi 1
Antik Çağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı

Homeros ve Hesiodos
İlyada ve Odysseia, Homeros'un bilinen en önemli iki destanıdır. Bu destanlarda kahramanlık, din ve gelenek konuları ağırlıklı olarak yer tutmaktadır.

Hesiodos, MÖ 8. yüzyılda yaşamış olan, Antik yunan tarih düşüncesini ana hatlarıyla ortaya koyan ilk düşünürdür.

Hesiodos'un yapıtları: Theogonia, İşler ve Günler

Hesiodos; zaman ilerledikçe insanların tanrılardan uzaklaştıkları, bozuldukları ve kötüleştikleri görüşündedir. Hesiodos "İşler ve Günler"  adlı eserinde insanın geçmişi ve geleceği konusunda kendi öngörülerini ele almıştır.  

Thegonia'da evrenin oluş sürecini,  tanrıların özelliklerini ve görevlerini, insanın ortaya çıkışını ele almış, tanrıların tarihini anlatmıştır. 

Hesiodos'un Çağlar Öğretisi
Hesiodos çağlar öğretisinde çağlar ve çağların özellikleri üzerinde durmuştur. 
 • Altın Soylular Çağı - Altın Çağ: İnsanları en mükemmel olan çağ.
 • Gümüş Soylular Çağı - Gümüş Çağ: Bu çağ'da doğan çocuklar yüzyıl boyunca çocuk kaldıktan sonra başlarıdertten kurtulmayan, ölçüsüz,, saygısız, kavgacı kişiler olurlarmış.
 • Tunç Soylular Çağı: İşleri güçleri saldırmak ve öldürmek olan, korkunç, kuvvetli, sonunda birbirlerini yok etmiş olan insanların çağı.
 • Dördüncü Soy: Zeus'un yarattığı yeni nesil, tunç ve gümüş çağının insanlarından daha doğru, daha yürekli, yarı tanrısal özelliklere sahip olmuş, çetin savaşlarda büyük kargaşalarda yaşama veda etmişlerdir. Hesiodos'a göre bu nesilden bazılarını Zeus Okeanos'un çevresindeki adalara yerleştirmiş ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamıştır.
 • Beşinci Soy (Demir Soyu): Hesiodos'un yaşadığı çağ. Hesiodos, beşinci soy'un, insanlarını gündüzleri didinip ezilen, geceleri kıvranan, sürekli belalarla uğraşan, çok az sevinç yaşayan kimseler olarak anlatmıştır.
 • Altıncı Soy: İnsanları en bozulmuş ve en kötü toplumlardan oluşan çağ. Hesiodos kendinden gelen soyu insanlığın çöküşü olarak görmüştür. Güçlü olanın haklı sayıldığı, kötülerin ve halaksızların sürekli arttığı bir ortamda utanma duygusu kalanlar tanrılara sığınırken, insanlar acılarla baş başa kalacaktır.
Pindaros
Pindaros, Olympian Odes'da Rodos'un efsaneye dayalı tarihini anlatmıştır.Pindaros Antik Yunan medeniyetinin ozan - düşünürlerindendir.  İlk kez tarih olaylarını zaman boyutunda değerlendirmiştir.

Tarih Felsefesi Nedir?

FELSEFE Ders Notları 4
Tarih Felsefesi 1
Tarih Felsefesi Nedir?


Tarih Felsefesinin Anlamları
Eski Yunancadaki historein sözcüğü araştırma yoluyla bilme ve öğrenme, hikayeleme ve tarih anlamlarına gelmektedir.

İslam medeniyetlerinde tarih, tanık olunmuş olayları kayıt altına almak üzere yıllıklar yazma anlamında kullanılmıştır. 

Ayhan Bıçak'a göre tarih, şimdi ile geçmiş arasındaki ilişkilerin nasıl olduğunu gösteren yol haritasıdır.

Tarihin Çağımızdaki Anlamları
 • Zaman Dizinsel Anlam (Kronolojik)
 • Geçmişin tümü olan tarih
 • Geçmişe ilişkin araştırmalar yapan bir çalışma alanı olarak tarih
Vico, ilkel insanın başlattığı gelişmelerden ne çıkacağını önceden gördüğü fikrini temelsiz bulmaktadır. Vico'ya göre tarih salt insan zihninin bir ürünü değildir, insan doğası ancak tarih aracılığıyla anlaşılabilmektedir.

Raymond Aron, tarihe dar anlamıyla insan geçmişinin bilimi, geniş anlamıyla kültürün, türlerin, gökyüzünün ve yeryüzünün araştırılması tanımını getirmiştir. Bu tanımlamayı yaparken de doğa ve insan ilişkisini göz önünde bulundurmuştur.

Excel’de ayırıcıları kullanmadan hücre içeriğini nasıl dağıtabiliriz?

Bu işlemi gerçekleştirmek için Excel’de MID Formülü (Türkçe Office için karşılığı PARÇAAL) kullanacağım. MID ( PARÇAAL) kullanımı hakkında bilgi için Excel’de Metinden Belirli Sayıda Karakter Alma | MID - PARÇAAL Formülü başlıklı yazıma gözatabilirsiniz.

Örnek 1: A1: BAYRAKTAR A2: 35660633 A3: HP4340S içeriklerini sütun bazlı dağıtalım.

Örneğimizde Adı "A1,A2,A3" hücre içeriklerini sütunlara dağıtmak için ilk olarak B1 hücresine gelip formülüzü girelim: =MID($A1;COLUMNS($A$1:A1);1)


Ardından dolgu boş hücreleri işaretleyene kadar hücrelerin üzerine doğru sürükleyin ve A1 hücresindeki içeriğin J1 hücresine kadar birer birer dağıtıldığını göreceksiniz.


Aynı  şekilde sürükleme işlemini yaptığınız her sütün için formül geçerli olacaktır.


Örnek 2: A1: BAYRAKTAR b2: 35660633 A3: HP4340S içeriklerini satır bazlı dağıtalım.
Satır bazlı  dağıtmak için ilk olarak A2 hücresine gelip formülüzü girelim: =MID($A$1;ROW($A1:A1);1) kullanücresine gelip bu formülüzü girelim: =MID($A1;COLUMNS($A$1:A1);1) 
Ardından yine dolgu boş hücrelerini işaretleyene kadar hücrelerin üzerine satır bazında sürükleyin. Sürükleme işlemini yaptığınız her sütün için formül geçerli olacaktır.
NOT: Örnekler MS Office Excel 2013 İngilizce üzerinde yapılmıştır. Türkçe Office üzerinde MID yerine PARÇAAL ROWS ve COLUMNS ifadeleri yerine ise SATIRSAY - SÜTUNSAY kullanınız.

23 Temmuz 2015 Perşembe

HTML Meta Etiketleri (Meta Tags)

HTML Dersleri  
HTML Meta Etiketleri (Meta Tags)

Sayfanın HEAD alanında kullanılan meta etiketleri (tags) tarayıcılara, arama motorlarına, robotlara, link analiz vb. programların hepsine sayfa hakkında ihtiyaç duydukları bilgileri sağlar. Bu bilgiler, meta etiketinin name özelliğinin ismini, content özelliğinin değerini oluşturduğu isim-değer çifti olarak sağlanır. Kısaca bu etiketler bir web sayfasında bilgi vermek ve browserları yönlendirmek amacıyla kullanılır.

Meta Etiketlerinin SEO Etkisi
Meta etiketleri eski dönemlerde SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) için çok büyük önem taşımaktaydı. Keywords ve description meta etiketlerine yazılan bir kelimede sitenin sayfa arama motorundaki yerini alabiliyordu. Fakat arama motorlarının zamanla gelişmesinden dolayı artık meta etiketleri aracılığı ile arama motorlarında bir yerlere gelebilmek durumu tarih oldu. Bu durum özellikle Google açısından böyledir.

Meta etiketleri içerdiği kelimelerde üst sıralara taşıma etkisini yitirmiştir fakat bir web sayfası için her zaman önemli bir öğe olma niteliğini yitirmeyecektir. Meta etiketlerini kullanarak üst sıralara çıkmak beklenemez fakat meta etiketleri olmayan bir sayfa eksiktir. 

NOT: Tüm meta etiketleri <head> .. </head> kodları arasına yazılır. XHTML standartlarına göre, meta etiketleri > ile değil /> ile kapatılmalıdır.

Temel Meta Etiketleri ve Kullanımları (Bunların dışında da birçok meta etiketi mevcuttur.)

title: Aslında bir Meta Etiketi değildir. Fakat meta etiketi şeklinde kullanımı vardır ve aynı kategoridedir. Sayfanın başlığını verir ve Google açısından en önemli etikettir. Buraya yazılanlar tarayıcının üst bilgi kısmında, arama motorunda sayfa listelenirken ve sayfanız sık kullanılanlar gibi bir yere kaydolurken gözükecek olan kısımdır. Sayfa içeriği ile ilgili en uygun başlık yazılmalıdır. HEAD etiketi içerisine yazılır.
<title>İbrahim Bayraktars' Blog</title>

abstract: Tüm site hakkında bilgi veren cümledir. Sayfanın kısa özetinin belirtilmesini sağlar.
<meta name="Abstract" content="Site özeti" />

author: Site yapımcısının adı, iletişim bilgilerinin bulunduğu etikettir.
<meta name="author" content="İbrahim B., leucjo@gmail.com" />

copyright: Sitenin telif hakları konusunda bilgi veren etikettir.
<meta name="copyright" content="(c) 2013 İbrahim B. (ibrahimbayraktar.net) Tüm Hakları Saklıdır." />

description: Sayfa ile ilgili açıklama girilen kısımdır. Olması çok önemlidir. Çoğu zaman arama motorları açıklama kısımlarında sizin buraya yazdığınız yazıyı görüntülerler. Mümkün olduğu kadar kısa ve içerikle ilgili bilgi veren bir yazı girilmelidir.
<meta name="description" content="Sitenizin içeriği hakkında geniş bilgi" />

expires: Sitenin içeriğinin hangi tarihte zaman aşımına uğradğını arama motorlarına ileten etiket.Son geçerli olduğu tarihi GMT formatında belirtir. Sayfayı daimi olarak geçersiz kılmak için content özelliğine '0' değeri atanmalıdır.
<meta name="expires" content="Thu, 23 July 2015 20:55:05 GMT" />

keywords: Arama motorlarının temel aldığı, sitenizin içeriğini oluşturan kelimelerin bulunduğu etiket. Fazla anahtar kelimenin olması zarar getirebilir. Birkaç anahtar kelime girilmesi yeterli olacaktır.
<meta name="keywords" content="kelime1 kelime2 kelime3 kelime4 kelime5" />

content-language: Sayfanın hangi dilde yayın yaptığının, sitenin varsayılan dilini belirten etiket bilgisini verir.
<meta name="content-language" content="tr" />

content-type: Güncel sayfanın içerik tipini ve karakter setini belirtir.  Aşağıdaki örnek, sayfa içerik tipinin "text/html" ve karakter setinin "UTF-8" olarak belirtilmesini gösterir.
<meta name="content-type" content="text/html charset=utf-8" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html charset=utf-8" />
 
revisit-After Tag: Arama motorlarına, sitenin içeriğinin kaç günde bir güncellendiğini ileten etiket.
<meta name="revisit-after" content="7 days" />

refresh: Belirtilen süre sonunda belirtilen bir URL adresinin yüklenmesini sağlar. URL adresi belirtilmezse güncel sayfa adresi tekrar yüklenir.  Aşağıdaki örnek, her 10 saniyede bir güncel sayfanın tekrar yüklenmesini gösterir.
<meta name="refresh" content="10" />
 
Aşağıdaki örnek, sayfa yüklendikten 30 saniye sonra "http://www.ibrahimbayraktar.net" adresinin yüklenmesini gösterir.
<meta name="refresh" content="30;http://www.ibrahimbayraktar.net" />

redirect: Sayfanın, belli bir zaman sonra başka bir sayfaya yönlenmesini sağlar. Örnekte, sayfa 10 saniye sonra google'a yönlenir.
<meta http-equiv="refresh" content="10;url=http://www.google.com.tr" />

robots: Arama motoru robotlarının,  site içerisindeki linkleri takip edip etmeyeceklerini gösteren etikettir. Sayfanın arama motorlarında listelenip listelenmemesini bu tag ile belirleyebiliyoruz. Bu tagın alternatifi olarak robots.txt dosyası da bu işlevi görebiliyor.

Sayfanın indexlenmesini istiyorsak
<meta name="robots" content="index, follow" />

Sayfanın indexlenmesini istemiyorsak
<meta name="robots" content="noindex,nofollow" />

content özelliğinin alabileceği diğer değerler:
 • archive: Sayfanın ön izleme için ekran görüntüsünün oluşturulmasını bildirir.
 • noarchive: Sayfanın ön izleme için ekran görüntüsünün oluşturulmasını engeller. Daha önce oluşturulduysa silinmesini sağlar. (Önizlemenin silinmesi arama motorlarına göre farklılık gösterebilir.) 
 • all: Tüm olumlu bildirimleri uygular. Arama motorları index, follow ve archive bildirimlerinden farklı bildirimleri de kabul ediyor olabilir. Bu yüzden arama motorunun yardım/destek sayfasına bakmalısınız. 
 • none: Sayfanın gözardı edilmesini bildirir. 
 • noodp: Eğer sayfa DMOZ dizininde kayıtlı ise arama sonuçlarında DMOZ dizinindeki açıklamanın yerine sayfanın kendi açıklamasının kullanılmasını sağlar.  
HTML Meta Etiketleri Faydalı Linkler:
www.wordstream.com/meta-tags
Google'ın anladığı meta etiketler
computerhope.com/jargon/m/metatags.htm
List of Usable HTML Meta and Link Tags
complete-list-of-html-meta-tags

HTML Çerçeveler (Frames) ve iFrames

HTML Dersleri
HTML Çerçeveler (Frames) ve iFrames


Frame, HTML'de birden fazla belgeye tek bir sayfada görüntüleme için açılan iç pencerelerdir. Bu şekilde sağda farklı bir pencere ve içerik, solda farklı bir pencere ve içerik olacaktır. Genellikle bir pencere linklerin bulunduğu alan, diğer pencere ise asıl içeriğin bulunacağı alan olarak kullanılır. Klasik yapıda Menü öğelerinin bulunduğu bir pencere ve sayfa içeriğinin bulunduğu bir pencere olarak düşünebilirsiniz. Arama Motoru optimizasyonu için olumsuz etkileri olduğu için genellikle kullanılmaz. Çerçeveler sayesinde aynı tarayıcı penceresinde birden fazla HTML dökümanı görüntüleyebilirsiniz.

Özetle Frames kullanımı, sayfamızı parçalara ayırmamızı sağlar. Böylece sayfanın bir tarafı sabit kalırken, diğer tarafını, kullanıcının isteğine göre değiştirme imkanı verir. Bunun anlamı ise kullanılacak çerçeve miktarınca ek Html sayfası oluşturmak demektir.

Avantajlarının yanı sıra Web geliştiricilerin birden fazla HTML dökümanını takip etmesinin zorluğu ve istenilen sayfanın yazıcıya gönderilmesindeki problemler gibi dezavantajlarıda mevcuttur.

Framaset Etiketleri ve Kullanımı
Çerçeve oluşturmada kullanılan etiket framesettir. cols parametresi açılacak çerçevelerin yan yana sütunlar şeklinde olacağını, rows parametresi ise çerçevelerin alt alta satırlar şeklinde görüntüleneceğini belirtmekte kullanılır. Yani  <frameset> pencerenin hangi biçimde çerçevelere ayrılacağını belirlerken her frameset satır rows veya sütun cols olarak belirlenir.  

Frame Etiketi: <frame> etiketi, her bir çerçevede hangi HTML dökümanının görüntüleneceğini belirtir.
<frameset cols="35%,65%">
   <frame src="frameA.html">
   <frame src="frameB.html">
</frameset>

Örneğimizde 2 sütun çerçeveli bir döküman bulunmaktadır. İlk çerçeve için tarayıcı penceresinin genişliğinin %35'i ayrılmıştır. İkincisine ise %65'i ayrılmıştır. "frameA.html" birinci sütuna, "frameB.html" ise ikinci sütuna yerleştirilmiştir. Frameset sütun değerlerimizi yüzdelik dilimler yerine piksel olarakta belirleyebiliriz. Örneğin: (cols="300,400") verebilir ve geri kalanının da kendi kendini 100 değerine tamamlamasını sağlayabiliriz: (cols="35%,*").

NOT: Frameset etiketi html dosyasının </head>...<body> etiketleri arasında kullanılmaktadır. <body></body> etiketlerini <frameset></frameset> etiketleri ile beraber kullanamazsınız!

Örneğimizde sayfa iki sütuna ayrımıştır. Eğer sayfa iki satıra ayrılmak istenseydi, yukarıdaki <frameset cols="*,*"> etiketi, <frameset rows="*,*">şeklinde yazılmalıydı. Eğer sayfayı üç sütuna ayırmak isteseydik bu seferde <frameset cols="*,*,*"> şeklinde yazılmalıydı.  

21 Temmuz 2015 Salı

Rönesans ve Modern Felsefenin Toplum ve Devlet Öğretileri

FELSEFE Ders Notları 3
Siyaset Felsefesi 1
Rönesans ve Modern Felsefenin Toplum ve Devlet Öğretileri


Rönesans Toplum ve Devlet Öğretileri
Orta Çağ'ın Tanrı Devleti tasarımının temsilcisi Kilise olmasına karşın Rönesans'la (Yeniden Doğuş) birlikte  Orta Çağ'ın bu dinsel anlayışının yerini "bu dünya"ya bağlı olmak isteyen bir anlayış aldı.

Rönesans'ta ortaya çıkan düşüncelerin içinde en önemlisi İtalya'daki Rönesans siyasal öğretilerine de temel olan Hümanizm akımı olmuştur. 

Rönesans'ta ulusal bilinç uyanmaya başlamış ve Orta Çağ Tanrı Devletinin evrenselci yapısı yıkılıp yerini Kilise'nin egemenliğinden kurtulmuş ulusal devletler çokluğu almıştır.

Niccolo Machiavelli ve Laik Devlet Kuramı
Machiavelli  Eski Çağ'ın devlet görüşüne dönmek isteyen İtalyan siyaset felsefesi kuramcısıdır. 1513'te yazdığı Hükümdar adlı eserle Eski Çağ'ın devlet görüşüne dönmek istemiştir. Ulusal ve Laik bir devlet anlayışı ortaya koymuştur.

20 Temmuz 2015 Pazartesi

Eskiçağ ve Ortaçağın Toplum ve Devlet Öğretileri

FELSEFE Ders Notları 3
Siyaset Felsefesi 1

Eskiçağ ve Ortaçağın Toplum ve Devlet Öğretileri

Siyaset Felsefesi tüm kavram ve sorunları amaca uygun olmaklık açısından eleştirel olarak ele alır.

Devletin amacı onun varlık nedeni olup, devlet toplumun ahlakça olgunlaşması ya da toplumun bütün olarak mutluluğunu sağlamak için vardır. Eski Çağ'daki toplum ve devlet düzenine yönelik eleştiriler Platon ve Aristoteles'in devlet kuramlarıyla başlayan bir siyaset felsefesidir.

Orta Çağ düşüncesinde devletin amacı, yeryüzünde Tanrı devletini gerçekleştirmek olan bir teoloji ortaya koymuştur.

Rönesansla başlayan Yeniçağ, Tanrı merkezli devlet anlayışının yerine laik bir devlet anlayışı ortaya koymuştur. Macchiavelli, "Hükümdar" adlı eserinde ilk ulus devlet kavramını ortaya atmış, modern siyaset kuramının temelini oluşturmuştur.

Felsefe tarihinde Sokrates öncesi döneme, Presokratik dönemi adı verilir. Bu dönemin filozoflarının ilgisi doğa felsefesi olup, onlar için doğada olduğu kadar toplumda da bir uyum ve düzen olması gerekliydi. Presokratik filozoflar doğa yanında insan ve toplum sorunuyla da ilgilenmişlerdir.

Siyaset Felsefesine Giriş

FELSEFE Ders Notları 3
Siyaset Felsefesi 1
Siyaset Felsefesine Giriş


Felsefe, Eski Yunan'da ortaya çıkmış olan, varlığa, bilgiye ve insanın yapıp etmelerine ilişkin sorunlara ussal açıklamalar getirme, bu sorunları eleştirel bir şekilde düşünme etkinliğidir. 

Felsefede Ussallık ya da Temellendirme Kavramı: Herhangi bir soruna, akla dayalı söz anlamına gelen "logos"lu bir açıklama getirmektir.

Polis Kavramı: Eski Yunan siyasal yaşamı şehir-devletler içinde gelişmiştir. Eski Yunancada şehir-devlete karşılık gelir, aynı zamanda şehir-devlet içindeki yurttaşlar topluluğu anlamına da gelir.

Siyaset Terimi ve Politika: Sözlük anlamı olarak "devlet işlerini düzenleme ve yürütme ile ilgili bir insan etkinliği" olarak bilinen siyaset terimi, kökenbilimsel olarak Eski Yunancada geçen "politika" sözcüğünden gelir ve terimin Yunanca karşılığının  da gösterdiği gibi polis yaşamına ait etkinlikler anlamı ifade eder.

Ne olduğu her şeyden önce insanın ne olduğuyla yakından ilişkili olan siyaset hem bir insan etkinliğinin adı olarak hem de bu etkinliği nesne edinip bu konu üzerine bilgiler ortaya koyan bir bilgi alanıdır. 

Linux Yerel FTP Sunucu Diskini Klasöre Mount Etmek

FTP dizinlerini yerel dosya sistemimize bağlamak için curlftps  paketini kullanacağız.

Öncelikle curlftpfs paketini kuralım:
apt-get install curlftpfs

Bağlamak istediğimiz klasörü oluşturuyoruz:
# mkdir /mnt/klasor_adi

Son olarak bağlantımızı gerçekleştirip bağlama işlemini yapıyoruz.
# curlftpfs ftp-user:ftp-pass@ftp.adres /mnt/klasor_adi

19 Temmuz 2015 Pazar

Linux'a yeni başlayanlar için Türkçe Kaynak


Linux hakkında Can Uğur Ayfer ve Ömer Ayfer tarafından yazılmış GNU/Linux’u denemeyi veya Linux’a geçmeyi düşünenler için 463 sayfalık kitabın basılı hali 30 lira civarı internette bulunabilir. Her ne kadar kitabın baskı tarihi 2006 olsa da Niçin Linux?, Linux'un Tarihçesi, editörler, önemli Linux kavramları, Linux komutları, kabuk programı, sistem yönetimi, güvenlik, X window, yararlı Linux sunucu ve servis yazılımları, Linux çekirdeği, Linux'da erişim yetkileri, dosya sistemleri, Linux'da sistem yönetimi vs. bir çok  konuda türkçe bir kaynak niteliğinde.

Kim Korkar LINUX’tan adlı kitabı PDF olarak edinmek için tıklayınız.


Faydalı olması dileği ile.  

Copyright 2013-2017 | İbrahim BAYRAKTAR /dev/null Web Günlüğü