23 Ağustos 2014 Cumartesi

SQL'de DELETE Kullanımı

  • DELETE ifadesi tablodaki satırları silmek için kullanılır.
  • DELETE ifadesi içerisinde WHERE isteğe bağlıdır
  • Koşul belirtilmez ise bütün kayıtları tablomuzdan siler.
  • DELETE ifadesi ile kayıtlar silinse dahi tablo  ve sütünların tanımı  veritabanında saklanır.
  • Potansiyel riskler nedeniyle DELETE ifadesi kullanılırken her zaman bir arama koşulu tanımlanmalıdır.
DELETE Kullanımı: DELETE FROM <tablo adı> WHERE <sütun adı>=<aranan değer>

NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 

Örnek Sorgu : Employees (Çalışanlar) tablumuzda EmployeeID'si 5 olan kaydı silelim.

DELETE FROM Employees WHERE EmployeeID=5 SELECT * FROM Employees

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Copyright 2013-2017 | İbrahim BAYRAKTAR /dev/null Web Günlüğü