23 Ağustos 2014 Cumartesi

SQL'de DECLARE & SET Kullanımı

  • SQL'de değişken tanımlamalarında DECLARE komutu kullanılır.    
  • Tanımladığımız değişken için değer atama işlemlerinde SET komutu kullanılır. 

DECLARE & SET Kullanımı : DECLARE @<Değişken_Adı> <Değişken_tipi>

NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu


Örnek Sorgu: Products tablomuzdaki en yüksek birim fiyata sahip ürünü DECLARE komutu ile değişken tanımlayıp SET ile atamasını yapalım ve MAX fonksiyonu ile en büyük değeri bulup listeleyelim.

DECLARE @enyüksek_birimfiyat MONEY
SET @enyüksek_birimfiyat=(select max(UnitPrice) from Products)
SELECT @enyüksek_birimfiyat AS 'Birim fiyatı en yüksek ürün'


2 yorum:

Copyright 2013-2017 | İbrahim BAYRAKTAR /dev/null Web Günlüğü