23 Ağustos 2014 Cumartesi

SQL'de CASE...WHEN Yapısının Kullanımı

  • Bu yapı SQL'de sorgu sonucu dönen bir kolonun değerine göre farklı işlemler yapabilmemize olanak saglar. İstediğimiz bir kolonun değerini belirli şartları kontrol ederek yeni bir değerle değiştirmek için kullanabiliriz. 
  • SELECT yada UPDATE ifadeleri ile birlikte kullanılır. 
  • CASE ifadesi IF gibi tek başına kullanılamaz. Çünkü komut değil bir işlevdir. 
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 
CASE...WHEN Kullanımı:
CASE koşula girecek değer
     WHEN değer THEN işlem
     WHEN değer THEN işlem
ELSE işlem
END

Örnek Sorgu:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Copyright 2013-2017 | İbrahim BAYRAKTAR /dev/null Web Günlüğü