30 Ekim 2013 Çarşamba

Psikolojide Araştırma Yöntemleri

FELSEFE Ders Notları
Psikolojiye Giriş
Psikolojide Araştırma Yöntemleri
Psikoloji Biliminin Özellikleri

Psikoloji Bilimi Tüm insanları ilgilendiren Sorularla ilgilenir ve Bu Bilgileri Tüm insanlığın Ortak Birikimi Addeder : Tüm insanlığı ilgilendiren sorularla ilgilenen bilim, tüm insanlığın hizmetine adanmıştır. Örneğin şirketler kendi ürünlerini nasıl daha fazla satabileceklerini görmek için pazar araştırması yaparlar. Bu araştırmalarda anket ve deney gibi bilimsel yöntemlerden yararlanılır ama elde edilen bilgiler tüm insanlıkla paylaşılmaz ve şirket çıkarlarına hizmet eder. Psikoloji bilimi ise bütün insanlığı ilgilendiren bilgiler edinmeyi amaçlar. Bilim tüm insanlığa mal olmuş bir uğraş olduğu için bilimsel bilgiler açıkça paylaşılır. Paylaşılmayan bilgi bilimin bir parçası olamaz.

Psikoloji Bilimi Gözlemlerle Sınanabilir ve Yanlışlanabilir Önermelerden Oluşur : Bilimin temelinde otoritelerin görüşleri, yaygın inançlar, şahsi sezgiler değil, herkes tarafından nesnel olarak tasdik edilebilecek gözlemler yatar. Bu sebepten dolayı bilim gözlem ve akıl yürütme yoluyla tüm insanların üzerinde uzlaşabileceği önermelerden oluşur. Bugün Freud’un psikanalitik kuramları bilimsel kabul edilmemektedir çünkü önermeler gözlemlerle doğrulanamamıştır. Bu, bilim insanlarının her zaman görüşlbirliği içinde olduğu anlamına gelmez. Bir konu henüz tam anlaşılmamışsa o konu hakkında farklı teoriler üretilir ve bilim insanları bu teoriler arasında hangisinin daha geçerli olduğunu bulmak için deney ve gözlemler yapar. En nihayetinde hangi teorinin gerçeğe daha yakın olduğuna karar verecek olan ampirik gözlemlerdir. Uzun vadede bir teoriyi destekleyen gözlemler biriktikçe o konuda bilimsel bir görüşbirliği oluşmaya başlar.

28 Ekim 2013 Pazartesi

Excel'de EĞER Komutu Kullanımı

=EĞER([mantıksal_sınama];[doğru_ise];[yanlış_ise])

[mantıksal_sınama] = eğer komutunda kullanılacak sorgulama. Ör. a1<b ise, a1<30 ise.
[doğru_ise] = mantıksal sınama doğru ise ne yapılacak. Ör. a1=20 olsun. a1<30 ise "a1 30 dan küçük" yazsın.
[yanlış_ise] = mantıksal sınama nın doğru olmadığı durumlarda yazılacak veri.


Ör.
 excel tablomuzda a1 hücresinin değeri 40 olsun.
 a2 hücresine aşağıdaki komutu girdiğimde,
=EĞER(a1<50;"a1 50den küçük";"a1 50den küçük değil")

bu örnekte mantıksal sınama a1<50
doğru ise değeri: a1 50den küçük
yanlış ise değeri:  a1 50den küçük değil

dolayısıyla a2 hücresine yazılacak değer:  a1 50den küçük olacaktır.

İçiçe eğer kullanımını diğer blog yazımda gerçekleşecek.

GNU/Linux Dosya Sistemleri

Dosya sistemi disk üzerindeki dosyaların organize edilmesidir. Bir işletim sisteminin bir disk veya bölümleri üzerindeki dosyalarının izlerini bulmak için kullandığı yapı ve yönteme dosya sistemi (filesystem) denir. 

Dosya sistemi yapısı genel olarak şu bölümlerden oluşur:

Süperblok (Superblock) : Dosya sisteminin boyutu gibi, bütünü hakkında bilgiler içeren bölüm. Dosya sisteminin büyüklüğü, başlangıç ve bitiş adresleri, inode tablosu, boş blok tablosu, veri bloklarının başlangıç adresleri gibi bilgileri saklar. Süperblok aynı zamanda dosya sisteminin düzgün olarak kalmasını sağlar, yapısı herhangi bir nedenle bozulursa bozukluğu giderebilecek yazılımların çalışmasını sağlar.

Dosya Düğümü (Inode) : Dosyanın ismi dışında bütün bilgilerini içeren bölümdür. Dosyanın ismi, dosya düğümünün numarasıyla birlikte bulunur. Dosya düğümü, veri bloklarının da numaralarını içerir. Bir dosya düğümünde belli sayıda veri bloğu için yer vardır. Daha fazla alana ihtiyaç duyulması durumunda dosya düğümünde dinamik olarak yeni bir yer ayrılır.

Veri Bloğu: Dosyalardaki bilgilerin depolanmasını sağlayan kısımdır.

Windows Komut Satırı Network Komutları

Bilgisayarınız ve ağınız hakkında hızlı bir şekilde bilgi almak ve ağ sorunlarını tanılamaya yardımcı olmak için komut satırı araçlarını kullanabilirsiniz. 

Windows Komut satırına;
 • Başlat / Calıştır / CMD yazarak 
 • Tüm Programlar / Donatılar / Komut İstemi
 yollarıyla çalıştırabilirsiniz.

Komut İstemi Windows MS‑DOS (Microsoft Disk İşletim Sistemi) komutlarını ve diğer bilgisayar komutlarını yazmak için giriş noktası sağlayan bir özelliktir. Bilinmesi gereken en önemli nokta, komutları yazarak Windows grafik arabirimini kullanmadan bilgisayarınızdaki görevleri gerçekleştirebileceğinizdir. Ortak komutların listesini görüntülemek için komut istemine help yazın ve ENTER tuşuna basın.

Windows Komut Satırında Kullanabileceğimiz Network Komutları

Ipconfig : Bu komutla bilgisayarınızın bağlı olduğu network'e ait olan bilgilerini görebilirsiniz. Bunların arasında ağa bağlanırken kullanılan IP adresi,  gateway sunucusunun IP adresi gibi bilgiler bulunabiliyor.

27 Ekim 2013 Pazar

Döngüsel Akış Diyagramları Örnekleri

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları
Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri (Döngüsel Akış Diyagramları)


Döngüsel (İteratif, Çevrimli, Yineli) Akış Şemaları
Sorunun çözümü için, çözümde yer alan herhangi bir adım ya da aşamanın birden fazla kullanıldığı akış şemalarına denir. İş akışları genel olarak giriş ya da başlangıç değeri verme, hesaplama, kontrol biçiminde olmaktadır.  

Mantıksal Akış Diyagramları Örnekleri

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları
Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri (Mantıksal Akış Diyagramları)


Mantıksal Akış Şemaları
Geniş ölçüde mantıksal kararları içeren akış şemalarıdır. Hesap düzenleri genellikle basittir.

100 kişilik bir sınıfta 18-22 yaş arası kaç öğrenci bulunduğunu yazan programın akış diyagramı :
Değişkenlerimiz : OS: Öğrenci sayısı, I18: 18 yaşında olan öğrencilerin sayısı, I19: 19 yaşında olan öğrencilerin sayısı, I20: 20 yaşında olan öğrencilerin sayısı, I21:21 yaşında olan öğrencilerin sayısı I22: 22 yaşında olan öğrencilerin sayısı , IOS: İşlem yapılan öğrenci sayısı

A1 Başla
A2 I18=0 I19=0 I20=0 I21=0 I22=0 IOS=0
A3 OS oku
A4 OS=18 ise I18'i arttır, A9'a git
A5 OS=19 ise I19'u arttır, A9'a git
A6 OS=20 ise I20'yi arttır, A9'a git
A7 OS=21 ise I21'i arttır, A9'a git
A8 OS=22 ise I22'Yİ arttır, A9'a git
A9 IOS<100 ise A3'e git
A10 I18,I19,I20,I21,I22,yaz
A11 DUR

Doğrusal Akış Diyagramları Örnekleri

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları
Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri (Doğrusal Akış Diyagramları)

Doğrusal Akış Şemaları
İş akışları giriş, hesaplama, çıkış biçiminde olan akış şemaları bu grup kapsamına girer.

İki sayının çarpımını bulan algoritma ve akış diyagramı :
Değişkenlerimiz : 
A: Birinci sayıyı / B: İkinci sayıyı / C: İki sayının çarpımı (A*B)
A1 Başla
A2 A'yı oku
A3 B'yi oku
A4 C=A*B yi hesapla
A5 C'yi yaz
A6 Dur

Akış Diyagramları Örnekleri

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları
Akış Diyagramları Örnekler

1. Klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan bir algoritma ve akış diyagramı :
A1.Başla
A2.Oku Sayi1, Sayi2
A3.Toplam=Sayi1+Sayi2
A4.Yaz Toplam
A5.Dur

24 Ekim 2013 Perşembe

Akış Diyagramları (Şemaları)

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları
Akış Diyagramları (Şemaları)

Herhangi bir sorunun çözümü için izlenmesi gerekli olan aritmetik ve mantıksal adımların söz veya yazı ile anlatıldığı algoritmanın, görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline “akış şemaları” veya FLOWCHART adı verilir. Akış şemalarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesidir.
Programın saklanacak esas belgeleri olan akış şemalarının hazırlanmasına, sorun çözümlenmesi sürecinin daha kolay anlaşılır biçime getirilmesi, iş akışının kontrol edilmesi ve programın kodlanmasının kolaylaştırılması gibi nedenlerle başvurulur. Uygulamada çoğunlukla, yazılacak programlar için önce programın ana adımlarını (bölümlerini) gösteren genel bir bakış akış şeması hazırlanır. Daha sonra her adım için ayrıntılı akış şemalarının çizimi vardır.

En basit şekliyle dikdörtgen kutulardan ve oklardan oluşur. Akış şeması sembolleri ANSI (American National Standards Institute) standardı olarak belirlenmiş ve tüm dünyada kullanılmaktadır.

Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı

FELSEFE Ders Notları
Psikolojiye Giriş
Psikolojinin Tanımı  ve Kapsamı

Psikoloji insan davranışını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Zihinsel süreçleri sadece betimlemeyle değil ayrıca tahmin etmeye ve açıklamaya çalışır. Bilimsel çalışmaların sonucunda elde edilen bilgiler kişilerin ve grupların sorunlarını çözmede, problemli görünen davranışlardan kurtulmada ve olumlu yeni davranışlar edinmede kullanılmaktadır. Psikolojide kullanılan bilimsel yöntemin özellikleri şunlardır ;

Ampirik : Duyularla algılanabilen,deneyime dayalı

Betimleme : (tanımlama) yordama (tahmin etme) açıklama ve değişme demektir.Evrenin ve olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan bilgidir.

23 Ekim 2013 Çarşamba

Herakleitos

FELSEFE Ders Notları
İlkçağ Felsefesi
Herakleitos
Efesli Heraklitos (M.Ö.535? - 475). Anadolu'da Efes'de yaşayan Sokrates öncesi (Pre-Socratic) filozof. Efes'in yerlisi olduğu ve babasının adının Bloson olduğu gibi detaylar dışında hayatı hakkında pek az şey bilinmektedir. Batı felsefe tarihinde dinamik bir felsefi sistem ortaya koyan ilk kişidir.Herakleitos , felsefe tarihinde düşünceleri ile hayatını birleştirmeyi başarmış üç düşünürden biridir. Öğretici bir tarzda yazmayı reddetmiştir.Herakleitos'a "ağlayan filozof" da denmektedir. Çünkü kendisi varlık ülkesine gitmeye çalışan bir insanın hüznü ile düşünmüş ve yazmıştır.

22 Ekim 2013 Salı

IP Bilgilerini Yedekleme

Eğer sürekli sistem yenileyen biriyseniz yada birden çok bilgisayar kullanılan bir network'e bağlanıyorsanız, iş yerinde statik ip alıp evde dhcp'den ip alıyorsanız her seferinde ip bilgilerini yeniden hatırlamak zorunda kalacağınız için ip ayarlarınızı yedeklemeniz gerekebilir. Böylesi durumlarda basit bir yedekleme işlemi ile ip ayarlarımıza ulaşabiliriz.

Windows komut satırından ;
ipconfig /all > c:\ipconfig.txt
komutunu girerek  belirtilen yola txt olarak konfigurasyon dosyamızı yedekleyebiliriz.

Pythagorasçılık ve Ksenophanes

FELSEFE Ders Notları
İlkçağ Felsefesi
Pythagorasçılık ve Ksenophanes
Pythagorasçılık  ismini kurucusu Pythagoras'tan almış bir Antik Yunan düşüncesidir.
Pythagoras, MÖ 570 - MÖ 495 yılları arasında yaşamış olan İyonyalı filozof, matematikçi ve Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur.
Sokrates öncesi filozoflar içersinde, çok önemli diğer bir isim, Miletos okulunun en güçlü rakiplerinden biri olarak bilinen Pythagoras’dır. Çok önemli bir bilim adamı olmasına karşın, ruhun ölümsüzlüğü ile insan yaşamını düzenleyen kurallar üzerinde yoğunlaşarak, felsefenin doğuşuna büyük katkıda bulunmuştur.

Pythagoras, bir filozof ve bilim adamı olmanın yanında, 48. Olimpiyatlarda yumruk döğüşü dalında madalya alacak kadar güçlü bir bünyeye de sahipti. Bu özelliği ona, akli melekelerindeki güçlülük yanında, (Akl-ı hikmet) fizik alandaki kuvvetini, ( kuvvet) ahenk (güzellik) içerisinde kullanma imkanı vermiştir.

21 Ekim 2013 Pazartesi

Milet Okulu

FELSEFE Ders Notları
İlkçağ Felsefesi
Milet Okulu
Miletos Okulu bir felsefe okuludur. Bu okulun temsilcileri Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes'dir. Milet Okulu ile beraber ortaya çıkan birçok felsefi anlayışın en temel kavramı arkhe'dir.Arkhe, doğada bulunmayan ve duyularla kavranamayan soyut varlıklardır.
 • Anaksimandros Arkhe olarak apeironu (belirsiz olan) kullanmıştır.
 • Parmenides küre şeklindeki Bir'i
 • Pythagoras'ın geometrik nesneleri yada sayıları
 • Demokritos'un duyularla algılanamayan atoma kavramı
 • Havanın arkhe olarak genleşme ve yoğuşmak gibi hareketleri sayesinde oluşu açıklamaya çalışan düşünür Anaksimenes'tir.
Miletos Okulu döneminde mitos temelli düşünce biçiminden logos temelli düşünce biçimine dönüşüm başlamıştır.Bu düşünce doğanın doğa dışı unsurlarla değil doanın kendisinden hareketle açıklanması anlayışının temelidir.

Antik Yunan Mitolojisi ve Felsefe

FELSEFE Ders Notları
İlkçağ Felsefesi
Antik Yunan Mitolojisi ve Felsefe

Felsefe Terimi

Felsefe terimi ilk kez Thales'ten yüz yıl kadar sonra ortaya çıkan Pythagorasçılar tarafından kullanılmıştır.İlk filozoflar, daha çok doğa araştırmacısı (physikoi) olarak bilinmekteydiler.

Bugün kullanmakta olduğumuz felsefe kelimesi, Arapçadan felasife kelimesinden gelmektedir. Araplar bu sözcüğü Yunanca bilgelik ve sevgi anlamına gelen iki kelimeden philo sofia'dan uyarlamışlardır.

Felsefe yapma etkinliği MÖ 600 yıllarında bir iyonya kenti olan Milet'te yaşayan Thales ile başlar.

Philosophos kelimesi sonradan ortaya çıkmış ve ilk kez Pythagorasçılar tarafından kullanılmıştır.

İlk filozoflar olan Millet Okulunun düşünürleri Thales , Anaksimandros ve Anaksimenes 'in düşünsel etkinlikleri genellikle doğa araştırması olarak anılmakta, kendilerinede doğa araştırmacıları anlamına gelen physikoi olarak adlandırmaktaydılar.

18 Ekim 2013 Cuma

Linux Bilgi Edinme Komutları

pwd Bulunduğunuz dizinin ismini verir.
minix@MINIX:~$ pwd
/home/minix
minix@MINIX:~$ cd /home/minix/bayraktar/
minix@MINIX:~/bayraktar$ pwd
/home/minix/bayraktar
minix@MINIX:~/bayraktar$

hostname Makinanın host adını verir.Linux sistemlerde host adını (bilgisayarın ağ ismi) görüntülemek veya değiştirmek için hostname komutu kullanılır. Komut satırına hostname komutunu yazdığınızda bilgisayarı ağ ortamında temsil eden ağ ismi görüntülenir. Hostname komutuna verilen ilk parametre ile bilgisayarın ağ ismini de değiştirebilirsiniz. Hostname komutu ile belirtilen ağ ismi kalıcı değildir.İşletim sistemini yeniden başlattığınızda ağ ismi eski haline geri döner. Ağ isminin kalıcı olması için /etc/sysconfig/network dosyasına ağ isminin kaydedilmesi gerekir.
minix@MINIX:~/bayraktar$ hostname
MINIX
minix@MINIX:~/bayraktar$

17 Ekim 2013 Perşembe

Linux 32bit mi 64 bit mi kullanıyorsun?

$ getconf LONG_BIT

komutu ile kullanılan linux distrosunun 32bit mi 64bit mi olduğu öğrenilebilir.


Oturumunuz geçici profille açıldı


bu hata mesajı ile karşılaşanlar için sorunun çözümü:
 1. Başlat'ı tıklatın
 2. Aramaya Başla (Windows Vista) veya Programları ve dosyaları ara (Windows 7) alanında,regedit yazın ve Enter tuşuna basın.
 3. UAC istediğinde Devam'ı (Windows Vista) veya Evet'i (Windows 7) tıklatın.
 4. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde şuraya gidin:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 5. Sol bölmede, S-1-5 (SID anahtarı) ile başlayan ve onu uzun bir sayının izlediği klasör adını arayın, SONU .BAK olan dizini silin
 6. bilgisayarı tekrar kapatıp açın.

Çeşit Linux İpuçları'nın ve Howto belgelerinin yer aldığı güzel bir site

http://www.howtoforge.com/

14 Ekim 2013 Pazartesi

Sun Java Runtime Environment Update Engelleme

Küçük bir registry dosyası ile Sun Java Runtime Environment'in update etmesini engelleyebilirsiniz.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Update\Policy
Value Name: "EnableJavaUpdate"
Data Type: DWORD
Value Data: 0 = Disabled, 1 = Enabled

javaupdatedisabled.reg dosyası:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Update\Policy] "EnableJavaUpdate"=dword:00000000

Linux Dosya Sistem Hiyerarşisi Temel Klasörler

Linux Dosya Sistem Hiyerarşisi (kısaca FSSTND) kök dizin altında bulunan dizinlerin görevleri : 
/bin  : Olması zorunlu temel komut dosyalarını içerir.
/boot : Başlangıç için gerekli dosyaları bulundurur.
/dev  : Donanım dosyaları vardır.
/etc  : Sistem ayarlarını barındırır.
/lib  : Kütüphane dosyaları ve çekirdek modülleri bulunur.
/media : Kaldırılabilir aygıtların (CD-ROM, USB bellek vb.) sisteme eklendiği klasördür.
/mnt  : Sistem açılışında otomatik olarak bağlanan sabit disk bölümleri bu dizin altında eklenir.
/opt  : Üçüncü parti kullanıcı programlarının kurulması içindir. 
/sbin : Sistemi yöneticisiyle ilgili çalıştırabilir dosyaları tutar.
/srv  : Sistemin sunduğu hizmetlerle alakalıdır.
/tmp  : Geçici dosyaları tutmak içindir.
/usr  : Tüm kullanıcılarca paylaşılan verileri içeren dizindir. 
/var  : Log dosyaları, e-posta ve yazıcı kuyrukları gibi değişken verileri barındırır.

Linux, GNU ve Özgürlük

Richard Stallman'ın "Linux, GNU and freedom" ("Linux, GNU ve Özgürlük") adlı makalesinin Türkçe çevirisi.

Okuduğunuz yazı, Richard Stallman'ın "Linux, GNU, and freedom" ("Linux, GNU ve Özgürlük") isimli makalesinin Ezgi Kaysı tarafından Türkçe'ye kazandırılmış hâlidir. Dilimize çevirdiği için kendisine teşekkür ederiz.

Linux, GNU ve Özgürlük

Joe Barr'ın makalesinde SIGLINUX'a yaklaşımımı eleştirdiğinden beri, gerçekte neler olduğu hakkında kayıtları doğru ayarlamak ve nedenlerimi belirtmek istiyorum.
SIGLINUX beni konuşmak için davet ettiğinde, bir Linux Kullanıcı Grubu'ydu; bütün sisteme "Linux" diye çağırılan GNU/Linux sistem kullanıcıları için bir gruptu. Bu yüzden bende kibarca eğer GNU projesinden birinin onlara konuşma yapmasını istiyorsa, GNU projesine doğru davranmalarını ve sistemi "GNU/Linux" diye çağırılmaları gerektiğini anlattım. Sistem GNU'nun bir çeşididir ve GNU projesi başlıca geliştiricisidir bu yüzden toplumsal kurallar bizim seçtiğimiz bir isimle çağrılmasını söyler. İstisna için güçlü nedenler olmasına rağmen, genellikle GNU'ya gerekli itibarı vermeyen kurumlara konuşma yapmayı reddederim. Başkalarının konuşma özgürlüğüne saygı duyarım ama bende konuşma yapmama konusunda özgürüm.

NTLDR Eksik Hatası ve Çözümü

NTLDR Eksik Hatası ve Çözümü (WindowsXP)

Eğer bilgisayarınızı açtığınızda aşağıdaki gibi bir hata mesajı alıyorsanız ;

Bu hataya sebep olan olası sebebler şunlar olabilir:
 • Sistem boot edilemeyen bir kaynaktan açılmaya çalışılıyor olabilir.Bios'tan başlangıç durumu seçenekleri kontrol edilmelidir.
 • NTLDR ve/veya NTDETECT.COM dosyaları zarar görmüş olabilir.
 • boot.ini dosyasındaki ayarlar bozulmuş olabilir.
 • Yeni bir harddisk sisteme eklenmiş ve bios boot işlemini bu diskten yapmaya çalışıyor olabilir.
 • Harddisk Sistem tarafından algılanmıyor olabilir.Bunun için Bios'a bakılmalı.
 • Boot sektör veya mbr (Master Boot Record) kayıtları bozulmuş olabilir.
 • İşletim sisteminiz bozulmuş olabilir.
 • IDE / SATA kablosunda sorun olabilir.
NTLDR veya NTDETECT.COM dosyasının bozulması durumunda (işletim sistemi olarak Win XP) yapılması gerekenler :
 • Bootable Win Xp Cdsini Cd-Rom'a yerleştirin.
 • Başlangıcı Bios'tan Cd-Rom olarak seçin.
 • Normal Windows kurulumu ekranına geçiniz.
 • Windows Xp'nin kurulum menüsü geldiğinde Onarımı seçin (R)
 • Kurulum ekranında karşınıza çıkan seçeneklerden "1" seçin
 • Administrator şifrenizi komut satırından girerek enter tuşuna basın.
 • Eğer sisteminizdeki harddisk 2 partiondan oluşuyorsa C ve D gibi ve Cd-Rom da E ise, işletim sistemi de C de ise:
copy e:i386ntldr c: (enter)
copy e:i386ntdetect.com c: (enter)
Komutları sırasıyla yazarak 2 tane dosyanın C'ye kopyalandığını göreceksiniz.

Cd'yi cd-Rom'dan çıkarın ve sistemi yeniden başlatın. İşletim sisteminin açıldığını göreceksiniz.


13 Ekim 2013 Pazar

http://ubuntuguide.org

Ubuntu ile ilgili detaylı yardım alabilirsiniz "http://ubuntuguide.org"

Algoritma Örnekleri 2

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları

Algoritma Örnekleri 2 

 • Klavyeden girilen 2 tam sayının toplamını veren algoritma
A1 Başla
A2 sayı,sayı2,toplam değerlerini tanımla
A3 sayı gir
A4 sayı2 gir
A5 toplam=sayı+sayı2
A6 toplam ekrana yazdır
A7 Dur

Algoritma Örnekleri 1

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları
Algoritma Örnekleri
 1. Klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan bir algoritma yazınız?
 2. Klavyeden girilen iki sayının çarpım ve bölümünü bulan bir algoritma yazınız?
 3. Klavyeden girilen iki notun ortalamasını bulan bir algoritma yazınız? vize%40 final%60 olarak...
 4. Klavyeden iki notun ortalamasını bulan ve ortalaması 45den büyükse geçti değilse kaldı yazan bir algoritma yazınız?
 5. Klavyeden girilen isminizi 10 defa yazdıran bir algoritma yazınız?
 6. 0 dan 10'a kadar olan sayıların toplamını bulan bir algoritma yazınız?
 7. 0 ile 100 arasındaki çift sayıların toplamını bulan bir algoritma yazınız?
 8. Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini bulan bir algoritmasını yazınız?
 9. Klavyeden girilen sayı kadar BOZOK ÜNİVERSİTESİ MYO yazan bir algoritma yazınız?
 10. Klavyeden girilen n adet sayının kareleri toplamını bulan bir algoritma yazınız?

Algoritma

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları

Algoritma sözcüğü nereden gelir?
 
Algoritma kelimesi, Özbekistan'ın Harezm, bugünkü Türkmenistan'ın Khiva kentinde doğmuş Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el Harezmi isimli Türk matematikçinin adından gelir. Batılılar, el Harezmi (Al-Khwarizmi) (Latincede Algoritmi) sözcüğünü telaffuz edemedikleri için terim bu şekilde kalmıştır.

Algoritma Nedir?
Tüm programlama dillerinin temeli algoritmayla başlar. Aynı zamanda algoritma tek bir problemi çözecek davranışın, temel işleri yapan komutların veya deyimlerin adım adım ortaya konulmasıdır ve bu adımların sıralamasına göre işlem yapılmasıdır.

Algoritma bir programlama dili değildir.
Bir problem çözülürken algoritmik ve sezgisel (herustic) olmak üzere iki yaklaşım vardır. Algoritmik yaklaşımda da çözüm için olası yöntemlerden en uygun olan seçilir ve yapılması gerekenler adım adım ortaya konulur.

Algoritma türleri:
 • Arama algoritmaları
 • Bellek yönetimi algoritmaları
 • Bilgisayar grafiği algoritmaları
 • Birleşimsel algoritmalar
 • Çizge algoritmaları
 • Evrimsel algoritmalar
 • Genetik algoritmalar
 • Kripto algoritmaları veya kriptografik algoritmalar
 • Kök bulma algoritmaları
 • Optimizasyon algoritmaları
 • Sıralama algoritmaları
 • Veri sıkıştırma algoritmaları

Copyright 2013-2017 | İbrahim BAYRAKTAR /dev/null Web Günlüğü